blob: 5459422ecae89c1aae1d8a3cc69dab18a8453662 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Avaa navigointivalikko",
"backButtonTooltip": "Takaisin",
"closeButtonTooltip": "Sulje",
"deleteButtonTooltip": "Poista",
"nextMonthTooltip": "Seuraava kuukausi",
"previousMonthTooltip": "Edellinen kuukausi",
"nextPageTooltip": "Seuraava sivu",
"previousPageTooltip": "Edellinen sivu",
"firstPageTooltip": "Ensimmäinen sivu",
"lastPageTooltip": "Viimeinen sivu",
"showMenuTooltip": "Näytä valikko",
"aboutListTileTitle": "Tietoja: $applicationName",
"licensesPageTitle": "Lisenssit",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow/$rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow/~$rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Riviä/sivu:",
"tabLabel": "Välilehti $tabIndex/$tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 kohde valittu",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount kohdetta valittu",
"cancelButtonLabel": "PERUUTA",
"closeButtonLabel": "SULJE",
"continueButtonLabel": "JATKA",
"copyButtonLabel": "Kopioi",
"cutButtonLabel": "Leikkaa",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Liitä",
"selectAllButtonLabel": "Valitse kaikki",
"viewLicensesButtonLabel": "NÄYTÄ KÄYTTÖOIKEUDET",
"anteMeridiemAbbreviation": "ap",
"postMeridiemAbbreviation": "ip",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Valitse tunnit",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Valitse minuutit",
"modalBarrierDismissLabel": "Ohita",
"signedInLabel": "Kirjautunut sisään",
"hideAccountsLabel": "Piilota tilit",
"showAccountsLabel": "Näytä tilit",
"drawerLabel": "Navigointivalikko",
"popupMenuLabel": "Ponnahdusvalikko",
"dialogLabel": "Valintaikkuna",
"alertDialogLabel": "Ilmoitus",
"searchFieldLabel": "Haku",
"reorderItemToStart": "Siirrä alkuun",
"reorderItemToEnd": "Siirrä loppuun",
"reorderItemUp": "Siirrä ylös",
"reorderItemDown": "Siirrä alas",
"reorderItemLeft": "Siirrä vasemmalle",
"reorderItemRight": "Siirrä oikealle",
"expandedIconTapHint": "Tiivistä",
"collapsedIconTapHint": "Laajenna",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "1 merkki jäljellä",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount merkkiä jäljellä",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Päivitys",
"moreButtonTooltip": "Lisää",
"dateSeparator": "/",
"dateHelpText": "pp/kk/vvvv",
"selectYearSemanticsLabel": "Valitse vuosi",
"unspecifiedDate": "Päivämäärä",
"unspecifiedDateRange": "Ajanjakso",
"dateInputLabel": "Lisää päivämäärä",
"dateRangeStartLabel": "Alkamispäivä",
"dateRangeEndLabel": "Päättymispäivä",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Alkamispäivä $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Päättymispäivä $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Virheellinen muoto",
"invalidDateRangeLabel": "Virheellinen päivämääräväli",
"dateOutOfRangeLabel": "Päivämäärä ei kelpaa",
"saveButtonLabel": "TALLENNA",
"datePickerHelpText": "VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ",
"dateRangePickerHelpText": "VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄVÄLI",
"calendarModeButtonLabel": "Vaihda kalenteriin",
"inputDateModeButtonLabel": "Vaihda tekstinsyöttöön",
"timePickerDialHelpText": "VALITSE AIKA",
"timePickerInputHelpText": "LISÄÄ AIKA",
"timePickerHourLabel": "Tunti",
"timePickerMinuteLabel": "Minuutti",
"invalidTimeLabel": "Lisää kelvollinen aika",
"dialModeButtonLabel": "Valitse kellotauluvalitsin",
"inputTimeModeButtonLabel": "Valitse syöttötavaksi teksti",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 lisenssi",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount lisenssiä",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Askelpalautin",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Edellinen kanava",
"keyboardKeyChannelUp": "Seuraava kanava",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Poista",
"keyboardKeyEnd": "Lopeta",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Etusivu",
"keyboardKeyInsert": "Lisää",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Virta",
"keyboardKeyPowerOff": "Virta pois",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Valitse",
"keyboardKeySpace": "Välilyönti",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Komento",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Valikkopalkki",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}