blob: cf3ba66e0f2650b1c4c1cc36e19a643fc9f3ca5b [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Navigatiemenu openen",
"backButtonTooltip": "Terug",
"closeButtonTooltip": "Sluiten",
"deleteButtonTooltip": "Verwijderen",
"nextMonthTooltip": "Volgende maand",
"previousMonthTooltip": "Vorige maand",
"nextPageTooltip": "Volgende pagina",
"previousPageTooltip": "Vorige pagina",
"firstPageTooltip": "Eerste pagina",
"lastPageTooltip": "Laatste pagina",
"showMenuTooltip": "Menu tonen",
"aboutListTileTitle": "Over $applicationName",
"licensesPageTitle": "Licenties",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow-$lastRow van $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow-$lastRow van ongeveer $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Rijen per pagina:",
"tabLabel": "Tabblad $tabIndex van $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 item geselecteerd",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount items geselecteerd",
"cancelButtonLabel": "ANNULEREN",
"closeButtonLabel": "SLUITEN",
"continueButtonLabel": "DOORGAAN",
"copyButtonLabel": "Kopiƫren",
"cutButtonLabel": "Knippen",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Plakken",
"selectAllButtonLabel": "Alles selecteren",
"viewLicensesButtonLabel": "LICENTIES BEKIJKEN",
"anteMeridiemAbbreviation": "am",
"postMeridiemAbbreviation": "pm",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Uren selecteren",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Minuten selecteren",
"signedInLabel": "Ingelogd",
"hideAccountsLabel": "Accounts verbergen",
"showAccountsLabel": "Accounts tonen",
"modalBarrierDismissLabel": "Sluiten",
"drawerLabel": "Navigatiemenu",
"popupMenuLabel": "Pop-upmenu",
"dialogLabel": "Dialoogvenster",
"alertDialogLabel": "Melding",
"searchFieldLabel": "Zoeken",
"reorderItemToStart": "Naar het begin verplaatsen",
"reorderItemToEnd": "Naar het einde verplaatsen",
"reorderItemUp": "Omhoog verplaatsen",
"reorderItemDown": "Omlaag verplaatsen",
"reorderItemLeft": "Naar links verplaatsen",
"reorderItemRight": "Naar rechts verplaatsen",
"expandedIconTapHint": "Samenvouwen",
"collapsedIconTapHint": "Uitvouwen",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "1 teken resterend",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount tekens resterend",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Vernieuwen",
"moreButtonTooltip": "Meer",
"dateSeparator": "-",
"dateHelpText": "dd-mm-jjjj",
"selectYearSemanticsLabel": "Jaar selecteren",
"unspecifiedDate": "Datum",
"unspecifiedDateRange": "Periode",
"dateInputLabel": "Datum opgeven",
"dateRangeStartLabel": "Startdatum",
"dateRangeEndLabel": "Einddatum",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Startdatum $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Einddatum $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Ongeldige indeling.",
"invalidDateRangeLabel": "Ongeldige periode.",
"dateOutOfRangeLabel": "Buiten bereik.",
"saveButtonLabel": "OPSLAAN",
"datePickerHelpText": "DATUM SELECTEREN",
"dateRangePickerHelpText": "PERIODE SELECTEREN",
"calendarModeButtonLabel": "Overschakelen naar kalender",
"inputDateModeButtonLabel": "Overschakelen naar invoer",
"timePickerDialHelpText": "TIJD SELECTEREN",
"timePickerInputHelpText": "TIJD OPGEVEN",
"timePickerHourLabel": "Uur",
"timePickerMinuteLabel": "Minuut",
"invalidTimeLabel": "Geef een geldige tijd op",
"dialModeButtonLabel": "Overschakelen naar klok",
"inputTimeModeButtonLabel": "Overschakelen naar tekstinvoer",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 licentie",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount licenties",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Kanaal omlaag",
"keyboardKeyChannelUp": "Kanaal omhoog",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Uitwerpen",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Aan/uit",
"keyboardKeyPowerOff": "Uit",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Selecteren",
"keyboardKeySpace": "Spatie",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Menu van menubalk",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}