blob: 789c3232b89f79a2747ba1acdb079fc06e25b1ef [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "H:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Vula imenyu yokuzulazula",
"backButtonTooltip": "Emuva",
"closeButtonTooltip": "Vala",
"deleteButtonTooltip": "Susa",
"nextMonthTooltip": "Inyanga ezayo",
"previousMonthTooltip": "Inyanga edlule",
"nextPageTooltip": "Ikhasi elilandelayo",
"previousPageTooltip": "Ikhasi elidlule",
"firstPageTooltip": "Ikhasi lokuqala",
"lastPageTooltip": "Ikhasi lokugcina",
"showMenuTooltip": "Bonisa imenyu",
"aboutListTileTitle": "Mayelana no-$applicationName",
"licensesPageTitle": "Amalayisense",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow kokungu-$rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow cishe kokungu-$rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Imigqa ekhasini ngalinye:",
"tabLabel": "Ithebhu $tabIndex kwangu-$tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 into ekhethiwe",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount izinto ezikhethiwe",
"cancelButtonLabel": "KHANSELA",
"closeButtonLabel": "VALA",
"continueButtonLabel": "QHUBEKA",
"copyButtonLabel": "Kopisha",
"cutButtonLabel": "Sika",
"okButtonLabel": "KULUNGILE",
"pasteButtonLabel": "Namathisela",
"selectAllButtonLabel": "Khetha konke",
"viewLicensesButtonLabel": "Buka amalayisense",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Khetha amahora",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Khetha amaminithi",
"modalBarrierDismissLabel": "Cashisa",
"signedInLabel": "Ungene ngemvume",
"hideAccountsLabel": "Fihla ama-akhawunti",
"showAccountsLabel": "Bonisa ama-akhawunti",
"drawerLabel": "Imenyu yokuzulazula",
"popupMenuLabel": "Imenyu ye-popup",
"dialogLabel": "Ingxoxo",
"alertDialogLabel": "Isexwayiso",
"searchFieldLabel": "Sesha",
"reorderItemToStart": "Yisa ekuqaleni",
"reorderItemToEnd": "Yisa ekugcineni",
"reorderItemUp": "Iya phezulu",
"reorderItemDown": "Iya phansi",
"reorderItemLeft": "Hambisa kwesokunxele",
"reorderItemRight": "Yisa kwesokudla",
"expandedIconTapHint": "Goqa",
"collapsedIconTapHint": "Nweba",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "1 uhlamvu olusele",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount izinhlamvu ezisele",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Vuselela",
"moreButtonTooltip": "Okuningi",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "mm/dd/yyyy",
"selectYearSemanticsLabel": "Khetha unyaka",
"unspecifiedDate": "Idethi",
"unspecifiedDateRange": "Ibanga ledethi",
"dateInputLabel": "Faka idethi",
"dateRangeStartLabel": "Idethi yokuqala",
"dateRangeEndLabel": "Idethi yokugcina",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Idethi yokuqala umhla ka-$fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Idethi yokuphela umhla ka-$fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Ifomethi engavumelekile.",
"invalidDateRangeLabel": "Ibanga elingavumelekile.",
"dateOutOfRangeLabel": "Ikude kubanga.",
"saveButtonLabel": "LONDOLOZA",
"datePickerHelpText": "KHETHA IDETHI",
"dateRangePickerHelpText": "KHETHA IBANGA",
"calendarModeButtonLabel": "Shintshela kukhalenda",
"inputDateModeButtonLabel": "Shintshela kokokufaka",
"timePickerDialHelpText": "KHETHA ISIKHATHI",
"timePickerInputHelpText": "FAKA ISIKHATHI",
"timePickerHourLabel": "Ihora",
"timePickerMinuteLabel": "Iminithi",
"invalidTimeLabel": "Faka igama elivumelekile",
"dialModeButtonLabel": "Shintshela kwimodi yesikhi sokudayela",
"inputTimeModeButtonLabel": "Shintshela kwimodi yokufaka yombhalo",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "ilayisense e-1",
"licensesPackageDetailTextOther": "amalayisense angu-$licenseCount",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "I-Channel Down",
"keyboardKeyChannelUp": "I-Channel Up",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Eject",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "I-Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Amandla",
"keyboardKeyPowerOff": "Cisha",
"keyboardKeyPrintScreen": "-Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Khetha",
"keyboardKeySpace": "Space",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Imenyu yebha yemenyu",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}