blob: 74d38f3bfd858637640e4b9de69e916d6146a541 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Ava navigeerimismenüü",
"backButtonTooltip": "Tagasi",
"closeButtonTooltip": "Sule",
"deleteButtonTooltip": "Kustuta",
"nextMonthTooltip": "Järgmine kuu",
"previousMonthTooltip": "Eelmine kuu",
"nextPageTooltip": "Järgmine leht",
"previousPageTooltip": "Eelmine leht",
"firstPageTooltip": "Esimene leht",
"lastPageTooltip": "Viimane leht",
"showMenuTooltip": "Kuva menüü",
"aboutListTileTitle": "Teave rakenduse $applicationName kohta",
"licensesPageTitle": "Litsentsid",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow $rowCount-st",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow umbes $rowCount-st",
"rowsPerPageTitle": "Ridu lehe kohta:",
"tabLabel": "$tabIndex. vahekaart $tabCount-st",
"selectedRowCountTitleOne": "Valitud on 1 üksus",
"selectedRowCountTitleOther": "Valitud on $selectedRowCount üksust",
"cancelButtonLabel": "TÜHISTA",
"closeButtonLabel": "SULE",
"continueButtonLabel": "JÄTKA",
"copyButtonLabel": "Kopeeri",
"cutButtonLabel": "Lõika",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Kleebi",
"selectAllButtonLabel": "Vali kõik",
"viewLicensesButtonLabel": "KUVA LITSENTSID",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Tundide valimine",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Minutite valimine",
"modalBarrierDismissLabel": "Loobu",
"signedInLabel": "Sisse logitud",
"hideAccountsLabel": "Peida kontod",
"showAccountsLabel": "Kuva kontod",
"drawerLabel": "Navigeerimismenüü",
"popupMenuLabel": "Hüpikmenüü",
"dialogLabel": "Dialoog",
"alertDialogLabel": "Märguanne",
"searchFieldLabel": "Otsing",
"reorderItemToStart": "Teisalda algusesse",
"reorderItemToEnd": "Teisalda lõppu",
"reorderItemUp": "Teisalda üles",
"reorderItemDown": "Teisalda alla",
"reorderItemLeft": "Teisalda vasakule",
"reorderItemRight": "Teisalda paremale",
"expandedIconTapHint": "Ahenda",
"collapsedIconTapHint": "Laienda",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "Jäänud on 1 tähemärk",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "Jäänud on $remainingCount tähemärki",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Värskendamine",
"moreButtonTooltip": "Rohkem",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "pp.kk.aaaa",
"selectYearSemanticsLabel": "Valige aasta",
"unspecifiedDate": "Kuupäev",
"unspecifiedDateRange": "Kuupäevavahemik",
"dateInputLabel": "Sisestage kuupäev",
"dateRangeStartLabel": "Alguskuupäev",
"dateRangeEndLabel": "Lõppkuupäev",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Alguskuupäev: $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Lõppkuupäev: $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Sobimatu vorming.",
"invalidDateRangeLabel": "Sobimatu vahemik.",
"dateOutOfRangeLabel": "Vahemikust väljas.",
"saveButtonLabel": "SALVESTA",
"datePickerHelpText": "VALIGE KUUPÄEV",
"dateRangePickerHelpText": "VALIGE VAHEMIK",
"calendarModeButtonLabel": "Kalendrile lülitumine",
"inputDateModeButtonLabel": "Sisestusrežiimile lülitumine",
"timePickerDialHelpText": "VALIGE AEG",
"timePickerInputHelpText": "SISESTAGE AEG",
"timePickerHourLabel": "Tund",
"timePickerMinuteLabel": "Minut",
"invalidTimeLabel": "Sisestage sobiv kellaaeg",
"dialModeButtonLabel": "Lülitumine valikuketta režiimile",
"inputTimeModeButtonLabel": "Lülitumine tekstisisestusrežiimile",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 litsents",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount litsentsi",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Tagasilüke",
"keyboardKeyCapsLock": "Suurtähelukk",
"keyboardKeyChannelDown": "Kanal madalamale",
"keyboardKeyChannelUp": "Kanal kõrgemale",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Väljuta",
"keyboardKeyEnd": "Lõpp",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Avaleht",
"keyboardKeyInsert": "Sisesta",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Numbrilukk",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "Lehe võrra alla",
"keyboardKeyPageUp": "Lehe võrra üles",
"keyboardKeyPower": "Toide",
"keyboardKeyPowerOff": "Väljalülitamine",
"keyboardKeyPrintScreen": "Jäädvusta ekraanikuva",
"keyboardKeyScrollLock": "Kerimislukk",
"keyboardKeySelect": "Vali",
"keyboardKeySpace": "Tühik",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Käsk",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Menüüriba menüü",
"currentDateLabel": "Date of today",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}