blob: b2a8560e156953bbe26726b9ea8cf87e58ea1461 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Atvērt navigācijas izvēlni",
"backButtonTooltip": "Atpakaļ",
"closeButtonTooltip": "Aizvērt",
"deleteButtonTooltip": "Dzēst",
"nextMonthTooltip": "Nākamais mēnesis",
"previousMonthTooltip": "Iepriekšējais mēnesis",
"nextPageTooltip": "Nākamā lapa",
"previousPageTooltip": "Iepriekšējā lapa",
"firstPageTooltip": "Pirmā lapa",
"lastPageTooltip": "Pēdējā lapa",
"showMenuTooltip": "Rādīt izvēlni",
"aboutListTileTitle": "Par $applicationName",
"licensesPageTitle": "Licences",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow.–$lastRow. no $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow.–$lastRow. no aptuveni $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Rindas lapā:",
"tabLabel": "$tabIndex. cilne no $tabCount",
"selectedRowCountTitleZero": "Nav atlasītu vienumu",
"selectedRowCountTitleOne": "Atlasīts 1 vienums",
"selectedRowCountTitleOther": "Atlasīti $selectedRowCount vienumi",
"cancelButtonLabel": "ATCELT",
"closeButtonLabel": "AIZVĒRT",
"continueButtonLabel": "TURPINĀT",
"copyButtonLabel": "Kopēt",
"cutButtonLabel": "Izgriezt",
"okButtonLabel": "LABI",
"pasteButtonLabel": "Ielīmēt",
"selectAllButtonLabel": "Atlasīt visu",
"viewLicensesButtonLabel": "SKATĪT LICENCES",
"anteMeridiemAbbreviation": "priekšpusdienā",
"postMeridiemAbbreviation": "pēcpusdienā",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Atlasiet stundas",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Atlasiet minūtes",
"modalBarrierDismissLabel": "Nerādīt",
"signedInLabel": "Esat pierakstījies",
"hideAccountsLabel": "Slēpt kontus",
"showAccountsLabel": "Rādīt kontus",
"drawerLabel": "Navigācijas izvēlne",
"popupMenuLabel": "Uznirstošā izvēlne",
"dialogLabel": "Dialoglodziņš",
"alertDialogLabel": "Brīdinājums",
"searchFieldLabel": "Meklēt",
"reorderItemToStart": "Pārvietot uz sākumu",
"reorderItemToEnd": "Pārvietot uz beigām",
"reorderItemUp": "Pārvietot uz augšu",
"reorderItemDown": "Pārvietot uz leju",
"reorderItemLeft": "Pārvietot pa kreisi",
"reorderItemRight": "Pārvietot pa labi",
"expandedIconTapHint": "Sakļaut",
"collapsedIconTapHint": "Izvērst",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "Nav atlikusi neviena rakstzīme.",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "Atlikusi 1 rakstzīme.",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "Atlikušas $remainingCount rakstzīmes.",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Atsvaidzināt",
"moreButtonTooltip": "Vairāk",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "dd/mm/gggg",
"selectYearSemanticsLabel": "Atlasiet gadu",
"unspecifiedDate": "Datums",
"unspecifiedDateRange": "Datumu diapazons",
"dateInputLabel": "Ievadiet datumu",
"dateRangeStartLabel": "Sākuma datums",
"dateRangeEndLabel": "Beigu datums",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Sākuma datums: $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Beigu datums: $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Nederīgs formāts.",
"invalidDateRangeLabel": "Nederīgs diapazons.",
"dateOutOfRangeLabel": "Ārpus diapazona.",
"saveButtonLabel": "SAGLABĀT",
"datePickerHelpText": "ATLASIET DATUMU",
"dateRangePickerHelpText": "ATLASIET DIAPAZONU",
"calendarModeButtonLabel": "Pārslēgties uz kalendāru",
"inputDateModeButtonLabel": "Pārslēgties uz ievadi",
"timePickerDialHelpText": "ATLASIET LAIKU",
"timePickerInputHelpText": "IEVADIET LAIKU",
"timePickerHourLabel": "Stunda",
"timePickerMinuteLabel": "Minūte",
"invalidTimeLabel": "Ievadiet derīgu laiku.",
"dialModeButtonLabel": "Pārslēgties uz ciparnīcas atlasītāja režīmu",
"inputTimeModeButtonLabel": "Pārslēgties uz teksta ievades režīmu",
"licensesPackageDetailTextZero": "Nav licenču",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 licence",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount licences",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Nākamais kanāls",
"keyboardKeyChannelUp": "Iepriekšējais kanāls",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Izstumt",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Ieslēgt",
"keyboardKeyPowerOff": "Izslēgt",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Atlasīt",
"keyboardKeySpace": "Atstarpes taustiņš",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Windows",
"menuBarMenuLabel": "Izvēļņu joslas izvēlne",
"currentDateLabel": "Date of today",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}