blob: f2854f3805f8aeedc004c2c25e4267b8cef43ea2 [file] [log] [blame]
{
"licensesPackageDetailTextFew": "$licenseCount лиценце",
"remainingTextFieldCharacterCountFew": "Преостала су $remainingCount знака",
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"selectedRowCountTitleFew": "Изабране су $selectedRowCount ставке",
"openAppDrawerTooltip": "Отворите мени за навигацију",
"backButtonTooltip": "Назад",
"closeButtonTooltip": "Затворите",
"deleteButtonTooltip": "Избришите",
"nextMonthTooltip": "Следећи месец",
"previousMonthTooltip": "Претходни месец",
"nextPageTooltip": "Следећа страница",
"previousPageTooltip": "Претходна страница",
"firstPageTooltip": "Прва страница",
"lastPageTooltip": "Последња страница",
"showMenuTooltip": "Прикажи мени",
"aboutListTileTitle": "О апликацији $applicationName",
"licensesPageTitle": "Лиценце",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow – $lastRow oд $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow – $lastRow oд приближно $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Редова по страници:",
"tabLabel": "$tabIndex. картица од $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "Изабрана је 1 ставка",
"selectedRowCountTitleOther": "Изабрано је $selectedRowCount ставки",
"cancelButtonLabel": "ОТКАЖИ",
"closeButtonLabel": "ЗАТВОРИ",
"continueButtonLabel": "НАСТАВИ",
"copyButtonLabel": "Копирај",
"cutButtonLabel": "Исеци",
"okButtonLabel": "Потврди",
"pasteButtonLabel": "Налепи",
"selectAllButtonLabel": "Изабери све",
"viewLicensesButtonLabel": "ПРИКАЖИ ЛИЦЕНЦЕ",
"anteMeridiemAbbreviation": "пре подне",
"postMeridiemAbbreviation": "по подне",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Изаберите сате",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Изаберите минуте",
"modalBarrierDismissLabel": "Одбаци",
"signedInLabel": "Пријављени сте",
"hideAccountsLabel": "Сакриј налоге",
"showAccountsLabel": "Прикажи налоге",
"drawerLabel": "Мени за навигацију",
"popupMenuLabel": "Искачући мени",
"dialogLabel": "Дијалог",
"alertDialogLabel": "Обавештење",
"searchFieldLabel": "Претражите",
"reorderItemToStart": "Померите на почетак",
"reorderItemToEnd": "Померите на крај",
"reorderItemUp": "Померите нагоре",
"reorderItemDown": "Померите надоле",
"reorderItemLeft": "Померите улево",
"reorderItemRight": "Померите удесно",
"expandedIconTapHint": "Скупи",
"collapsedIconTapHint": "Прошири",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "Преостао је 1 знак",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "Преостало је $remainingCount знакова",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Освежи",
"moreButtonTooltip": "Још",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "дд.мм.гггг.",
"selectYearSemanticsLabel": "Изаберите годину",
"unspecifiedDate": "Датум",
"unspecifiedDateRange": "Период",
"dateInputLabel": "Унесите датум",
"dateRangeStartLabel": "Датум почетка",
"dateRangeEndLabel": "Датум завршетка",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Датум почетка: $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Датум завршетка: $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Формат је неважећи.",
"invalidDateRangeLabel": "Период је неважећи.",
"dateOutOfRangeLabel": "Изван периода.",
"saveButtonLabel": "САЧУВАЈ",
"datePickerHelpText": "ИЗАБЕРИТЕ ДАТУМ",
"dateRangePickerHelpText": "ИЗАБЕРИТЕ ПЕРИОД",
"calendarModeButtonLabel": "Пређите на календар",
"inputDateModeButtonLabel": "Пређите на унос",
"timePickerDialHelpText": "ИЗАБЕРИТЕ ВРЕМЕ",
"timePickerInputHelpText": "УНЕСИТЕ ВРЕМЕ",
"timePickerHourLabel": "Сат",
"timePickerMinuteLabel": "Минут",
"invalidTimeLabel": "Унесите важеће време",
"dialModeButtonLabel": "Пређите на режим бирача бројчаника",
"inputTimeModeButtonLabel": "Пређите на режим уноса текста",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 лиценца",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount лиценци",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Претходни канал",
"keyboardKeyChannelUp": "Следећи канал",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Eject",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Дугме за укључивање",
"keyboardKeyPowerOff": "Дугме за искључивање",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Select",
"keyboardKeySpace": "Тастер за размак",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Мени трака менија",
"currentDateLabel": "Date of today",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}