blob: faff05ccf879c9cdf1b0613a46070ce016c79959 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Gezinme menüsünü aç",
"backButtonTooltip": "Geri",
"closeButtonTooltip": "Kapat",
"deleteButtonTooltip": "Sil",
"nextMonthTooltip": "Gelecek ay",
"previousMonthTooltip": "Önceki ay",
"nextPageTooltip": "Sonraki sayfa",
"previousPageTooltip": "Önceki sayfa",
"firstPageTooltip": "İlk sayfa",
"lastPageTooltip": "Son sayfa",
"showMenuTooltip": "Menüyü göster",
"aboutListTileTitle": "$applicationName Hakkında",
"licensesPageTitle": "Lisanslar",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow-$lastRow / $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow-$lastRow / $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Sayfa başına satır sayısı:",
"tabLabel": "Sekme $tabIndex / $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 öğe seçildi",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount öğe seçildi",
"cancelButtonLabel": "İPTAL",
"closeButtonLabel": "KAPAT",
"continueButtonLabel": "DEVAM",
"copyButtonLabel": "Kopyala",
"cutButtonLabel": "Kes",
"okButtonLabel": "Tamam",
"pasteButtonLabel": "Yapıştır",
"selectAllButtonLabel": "Tümünü seç",
"viewLicensesButtonLabel": "LİSANSLARI GÖSTER",
"anteMeridiemAbbreviation": "ÖÖ",
"postMeridiemAbbreviation": "ÖS",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Saati seçin",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Dakikayı seçin",
"signedInLabel": "Oturum açıldı",
"hideAccountsLabel": "Hesapları gizle",
"showAccountsLabel": "Hesapları göster",
"modalBarrierDismissLabel": "Kapat",
"drawerLabel": "Gezinme menüsü",
"popupMenuLabel": "Popup menü",
"dialogLabel": "İletişim kutusu",
"alertDialogLabel": "Uyarı",
"searchFieldLabel": "Ara",
"reorderItemToStart": "Başa taşı",
"reorderItemToEnd": "Sona taşı",
"reorderItemUp": "Yukarı taşı",
"reorderItemDown": "Aşağı taşı",
"reorderItemLeft": "Sola taşı",
"reorderItemRight": "Sağa taşı",
"expandedIconTapHint": "Daralt",
"collapsedIconTapHint": "Genişlet",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "1 karakter kaldı",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount karakter kaldı",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Yenile",
"moreButtonTooltip": "Diğer",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "gg.aa.yyyy",
"selectYearSemanticsLabel": "Yılı seçin",
"unspecifiedDate": "Tarih",
"unspecifiedDateRange": "Tarih Aralığı",
"dateInputLabel": "Tarih Girin",
"dateRangeStartLabel": "Başlangıç Tarihi",
"dateRangeEndLabel": "Bitiş Tarihi",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Başlangıç tarihi $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Bitiş tarihi $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Geçersiz biçim.",
"invalidDateRangeLabel": "Geçersiz aralık.",
"dateOutOfRangeLabel": "Kapsama alanı dışında.",
"saveButtonLabel": "KAYDET",
"datePickerHelpText": "TARİH SEÇİN",
"dateRangePickerHelpText": "ARALIK SEÇİN",
"calendarModeButtonLabel": "Takvime geç",
"inputDateModeButtonLabel": "Girişe geç",
"timePickerDialHelpText": "SAATİ SEÇİN",
"timePickerInputHelpText": "SAATİ GİRİN",
"timePickerHourLabel": "Saat",
"timePickerMinuteLabel": "Dakika",
"invalidTimeLabel": "Geçerli bir saat girin",
"dialModeButtonLabel": "Dairesel seçici moduna geç",
"inputTimeModeButtonLabel": "Metin giriş moduna geç",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 lisans",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount lisans",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Geri Tuşu",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Kanal Aşağı",
"keyboardKeyChannelUp": "Kanal Yukarı",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Çıkar",
"keyboardKeyEnd": "Son",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Güç",
"keyboardKeyPowerOff": "Kapat",
"keyboardKeyPrintScreen": "Ekranı Yazdır",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Seç",
"keyboardKeySpace": "Boşluk",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Komut",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Menü çubuğu menüsü",
"currentDateLabel": "Date of today",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}