blob: 4305bc57918244c2f71e62e3a9ee69346656044f [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Obre el menú de navegació",
"backButtonTooltip": "Enrere",
"closeButtonTooltip": "Tanca",
"deleteButtonTooltip": "Suprimeix",
"nextMonthTooltip": "Mes següent",
"previousMonthTooltip": "Mes anterior",
"nextPageTooltip": "Pàgina següent",
"previousPageTooltip": "Pàgina anterior",
"showMenuTooltip": "Mostra el menú",
"aboutListTileTitle": "Sobre $applicationName",
"licensesPageTitle": "Llicències",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow-$lastRow de $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow-$lastRow d'aproximadament $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Files per pàgina:",
"tabLabel": "Pestanya $tabIndex de $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "S'ha seleccionat 1 element",
"selectedRowCountTitleOther": "S'han seleccionat $selectedRowCount elements",
"cancelButtonLabel": "CANCEL·LA",
"closeButtonLabel": "TANCA",
"continueButtonLabel": "CONTINUA",
"copyButtonLabel": "COPIA",
"cutButtonLabel": "RETALLA",
"okButtonLabel": "D'ACORD",
"pasteButtonLabel": "ENGANXA",
"selectAllButtonLabel": "SELECCIONA-HO TOT",
"viewLicensesButtonLabel": "MOSTRA LES LLICÈNCIES",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Selecciona les hores",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Selecciona els minuts",
"modalBarrierDismissLabel": "Ignora",
"signedInLabel": "Sessió iniciada",
"hideAccountsLabel": "Amaga els comptes",
"showAccountsLabel": "Mostra els comptes",
"drawerLabel": "Menú de navegació",
"popupMenuLabel": "Menú emergent",
"dialogLabel": "Diàleg",
"alertDialogLabel": "TBD",
"searchFieldLabel": "TBD",
"reorderItemToStart": "TBD",
"reorderItemToEnd": "TBD",
"reorderItemUp": "TBD",
"reorderItemDown": "TBD",
"reorderItemLeft": "TBD",
"reorderItemRight": "TBD",
"expandedIconTapHint": "TBD",
"collapsedIconTapHint": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "TBD"
}