blob: 0f53ec2f52e96f0a4b99a2b55f587979f8165f01 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Åpne navigasjonsmenyen",
"backButtonTooltip": "Tilbake",
"closeButtonTooltip": "Lukk",
"deleteButtonTooltip": "Slett",
"nextMonthTooltip": "Neste måned",
"previousMonthTooltip": "Forrige måned",
"nextPageTooltip": "Neste side",
"previousPageTooltip": "Forrige side",
"showMenuTooltip": "Vis meny",
"aboutListTileTitle": "Om $applicationName",
"licensesPageTitle": "Lisenser",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow av $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow av omtrent $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Rader per side:",
"tabLabel": "Fane $tabIndex av $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 element er valgt",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount elementer er valgt",
"cancelButtonLabel": "AVBRYT",
"closeButtonLabel": "LUKK",
"continueButtonLabel": "FORTSETT",
"copyButtonLabel": "KOPIÉR",
"cutButtonLabel": "KLIPP UT",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "LIM INN",
"selectAllButtonLabel": "VELG ALLE",
"viewLicensesButtonLabel": "SE LISENSER",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Angi timer",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Angi minutter",
"modalBarrierDismissLabel": "Avvis",
"signedInLabel": "Pålogget",
"hideAccountsLabel": "Skjul kontoer",
"showAccountsLabel": "Vis kontoer",
"drawerLabel": "Navigasjonsmeny",
"popupMenuLabel": "Forgrunnsmeny",
"dialogLabel": "Dialogboks",
"alertDialogLabel": "Varsling",
"searchFieldLabel": "Søke",
"reorderItemToStart": "TBD",
"reorderItemToEnd": "TBD",
"reorderItemUp": "TBD",
"reorderItemDown": "TBD",
"reorderItemLeft": "TBD",
"reorderItemRight": "TBD",
"expandedIconTapHint": "TBD",
"collapsedIconTapHint": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "TBD"
}