blob: e88dcc38d0d9f0c894cd65c64d1e6dda0cece3b6 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"selectedRowCountTitleFew": "$selectedRowCount wybrane elementy",
"selectedRowCountTitleMany": "$selectedRowCount wybranych elementów",
"openAppDrawerTooltip": "Otwórz menu nawigacyjne",
"backButtonTooltip": "Wstecz",
"closeButtonTooltip": "Zamknij",
"deleteButtonTooltip": "Usuń",
"nextMonthTooltip": "Następny miesiąc",
"previousMonthTooltip": "Poprzedni miesiąc",
"nextPageTooltip": "Następna strona",
"previousPageTooltip": "Poprzednia strona",
"showMenuTooltip": "Pokaż menu",
"aboutListTileTitle": "$applicationName – informacje",
"licensesPageTitle": "Licencje",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow z $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow z około $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Wiersze na stronie:",
"tabLabel": "Karta $tabIndex z $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 wybrany element",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount wybranego elementu",
"cancelButtonLabel": "ANULUJ",
"closeButtonLabel": "ZAMKNIJ",
"continueButtonLabel": "DALEJ",
"copyButtonLabel": "KOPIUJ",
"cutButtonLabel": "WYTNIJ",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "WKLEJ",
"selectAllButtonLabel": "ZAZNACZ WSZYSTKO",
"viewLicensesButtonLabel": "WYŚWIETL LICENCJE",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Wybierz godziny",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Wybierz minuty",
"signedInLabel": "Zalogowani użytkownicy",
"hideAccountsLabel": "Ukryj konta",
"showAccountsLabel": "Pokaż konta",
"modalBarrierDismissLabel": "Zamknij",
"drawerLabel": "Menu nawigacyjne",
"popupMenuLabel": "Wyskakujące menu",
"dialogLabel": "Okno dialogowe",
"alertDialogLabel": "Alarm",
"searchFieldLabel": "Szukaj",
"reorderItemToStart": "TBD",
"reorderItemToEnd": "TBD",
"reorderItemUp": "TBD",
"reorderItemDown": "TBD",
"reorderItemLeft": "TBD",
"reorderItemRight": "TBD",
"expandedIconTapHint": "TBD",
"collapsedIconTapHint": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "TBD"
}