blob: f001aff880c82905c9e04c0f67bd6b30b4d61b66 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"selectedRowCountTitleTwo": "Izbrana sta $selectedRowCount elementa",
"selectedRowCountTitleFew": "Izbrani so $selectedRowCount elementi",
"openAppDrawerTooltip": "Odpiranje menija za krmarjenje",
"backButtonTooltip": "Nazaj",
"closeButtonTooltip": "Zapiranje",
"deleteButtonTooltip": "Brisanje",
"nextMonthTooltip": "Naslednji mesec",
"previousMonthTooltip": "Prejšnji mesec",
"nextPageTooltip": "Naslednja stran",
"previousPageTooltip": "Prejšnja stran",
"showMenuTooltip": "Prikaz menija",
"aboutListTileTitle": "O aplikaciji $applicationName",
"licensesPageTitle": "Licence",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow od $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow od približno $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Vrstice na stran:",
"tabLabel": "Zavihek $tabIndex od $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "Izbran je 1 element",
"selectedRowCountTitleOther": "Izbranih je $selectedRowCount elementov",
"cancelButtonLabel": "PREKLIČI",
"closeButtonLabel": "ZAPRI",
"continueButtonLabel": "NAPREJ",
"copyButtonLabel": "KOPIRAJ",
"cutButtonLabel": "IZREŽI",
"okButtonLabel": "V REDU",
"pasteButtonLabel": "PRILEPI",
"selectAllButtonLabel": "IZBERI VSE",
"viewLicensesButtonLabel": "PRIKAŽI LICENCE",
"anteMeridiemAbbreviation": "DOP.",
"postMeridiemAbbreviation": "POP.",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Izberite ure",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Izberite minute",
"modalBarrierDismissLabel": "Opusti",
"signedInLabel": "Prijavljen",
"hideAccountsLabel": "Skrivanje računov",
"showAccountsLabel": "Prikaz računov",
"drawerLabel": "Meni za krmarjenje",
"popupMenuLabel": "Pojavni meni",
"dialogLabel": "Pogovorno okno",
"alertDialogLabel": "TBD",
"searchFieldLabel": "TBD",
"reorderItemToStart": "TBD",
"reorderItemToEnd": "TBD",
"reorderItemUp": "TBD",
"reorderItemDown": "TBD",
"reorderItemLeft": "TBD",
"reorderItemRight": "TBD",
"expandedIconTapHint": "TBD",
"collapsedIconTapHint": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "TBD"
}