blob: a04468bd6d9c6e90cf430e3f7afafb0a17c67f65 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11720