blob: 6b45e58202051f56fa18d058624d606f7a7786da [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11636