blob: 1de3b3bfb823dca1c14d372eaaa291fad41a3df1 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11718