blob: dbd5d5f5b1db19641df10726f2e34bb919db2f92 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11724