blob: 374ee658a488e6cde2e6563213b0486a0830399e [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11642