blob: e1d64a3910d294c268cb99abddc8f9243872c4dc [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11726