blob: 08f69c6aba34ee4d050782af6cfc205bf019a52a [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11657