blob: 2125a59bed40e2bb2a80eee4c7658dff10a1f3ff [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11696