blob: 42711705b59e665e731ef1353c30556ba57e7cba [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11711