blob: 26ed7e7ec9ca0e4057f491aa914b59d9c57defd6 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11712