blob: fa217111b1168fca8b1638101606e7f288a28fc3 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11641