blob: 2819c18f8068aaac5991f339af5d2c6298e982d0 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11700