blob: 7fbdfb590e4f7dc532237aa0dfdb4c43c3f148d6 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11715