blob: f9d6b03e48729e9fc89e0b51e6c9f095c984e642 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11714