blob: b7c17a149c73933dc8300512cfa137c6a5e11fee [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11725