blob: ae658577af2ef3c051a19fb9c03ffa1fa8d08dc9 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11719