blob: 6d64606163c1afc30e660d0e95f1b2619b1c165a [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11709