blob: 36ca1a09ce1b530050103fec45b95183a66a4e12 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11651