blob: 30dad67d35835dd15ad75028740d9e216b19464d [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11722