blob: 97db20739698e448ec926622f0d82cb24e708953 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "H:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Maak navigasiekieslys oop",
"backButtonTooltip": "Terug",
"closeButtonTooltip": "Maak toe",
"deleteButtonTooltip": "Vee uit",
"nextMonthTooltip": "Volgende maand",
"previousMonthTooltip": "Vorige maand",
"nextPageTooltip": "Volgende bladsy",
"previousPageTooltip": "Vorige bladsy",
"firstPageTooltip": "Eerste bladsy",
"lastPageTooltip": "Laaste bladsy",
"showMenuTooltip": "Wys kieslys",
"aboutListTileTitle": "Meer oor $applicationName",
"licensesPageTitle": "Lisensies",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow van $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow van ongeveer $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Rye per bladsy:",
"tabLabel": "Oortjie $tabIndex van $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 item is gekies",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount items is gekies",
"cancelButtonLabel": "KANSELLEER",
"closeButtonLabel": "MAAK TOE",
"continueButtonLabel": "GAAN VOORT",
"copyButtonLabel": "Kopieer",
"cutButtonLabel": "Knip",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Plak",
"selectAllButtonLabel": "Kies alles",
"viewLicensesButtonLabel": "BEKYK LISENSIES",
"anteMeridiemAbbreviation": "vm.",
"postMeridiemAbbreviation": "nm.",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Kies ure",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Kies minute",
"modalBarrierDismissLabel": "Maak toe",
"signedInLabel": "Aangemeld",
"hideAccountsLabel": "Versteek rekeninge",
"showAccountsLabel": "Wys rekeninge",
"drawerLabel": "Navigasiekieslys",
"popupMenuLabel": "Opspringkieslys",
"dialogLabel": "Dialoog",
"alertDialogLabel": "Opletberig",
"searchFieldLabel": "Soek",
"reorderItemToStart": "Skuif na die begin",
"reorderItemToEnd": "Skuif na die einde",
"reorderItemUp": "Skuif op",
"reorderItemDown": "Skuif af",
"reorderItemLeft": "Skuif na links",
"reorderItemRight": "Skuif na regs",
"expandedIconTapHint": "Vou in",
"collapsedIconTapHint": "Vou uit",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "1 karakter oor",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount karakters oor",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Herlaai",
"moreButtonTooltip": "Nog",
"dateSeparator": "-",
"dateHelpText": "dd-mm-jjjj",
"selectYearSemanticsLabel": "Kies jaar",
"unspecifiedDate": "Datum",
"unspecifiedDateRange": "Datumreeks",
"dateInputLabel": "Voer datum in",
"dateRangeStartLabel": "Begindatum",
"dateRangeEndLabel": "Einddatum",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Begindatum $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Einddatum $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Ongeldige formaat.",
"invalidDateRangeLabel": "Ongeldige reeks.",
"dateOutOfRangeLabel": "Buite reeks.",
"saveButtonLabel": "STOOR",
"datePickerHelpText": "KIES DATUM",
"dateRangePickerHelpText": "KIES REEKS",
"calendarModeButtonLabel": "Skakel oor na kalender",
"inputDateModeButtonLabel": "Skakel oor na invoer",
"timePickerDialHelpText": "KIES TYD",
"timePickerInputHelpText": "VOER TYD IN",
"timePickerHourLabel": "Uur",
"timePickerMinuteLabel": "Minuut",
"invalidTimeLabel": "Voer 'n geldige tyd in",
"dialModeButtonLabel": "Skakel oor na wyserplaatkiesermodus",
"inputTimeModeButtonLabel": "Skakel oor na teksinvoermodus",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 lisensie",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount lisensies",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Channel Down",
"keyboardKeyChannelUp": "Channel Up",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Eject",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Power",
"keyboardKeyPowerOff": "Power Off",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Select",
"keyboardKeySpace": "Spasie",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Kieslysbalkkieslys",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}