blob: e46b239c7d6905300b95091679ef6fa933e0f121 [file] [log] [blame]
{
"licensesPackageDetailTextFew": "$licenseCount licence",
"licensesPackageDetailTextMany": "$licenseCount licence",
"remainingTextFieldCharacterCountFew": "Zbývají $remainingCount znaky",
"remainingTextFieldCharacterCountMany": "Zbývá $remainingCount znaku",
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"selectedRowCountTitleFew": "Jsou vybrány $selectedRowCount položky",
"selectedRowCountTitleMany": "Je vybráno $selectedRowCount položky",
"openAppDrawerTooltip": "Otevřít navigační nabídku",
"backButtonTooltip": "Zpět",
"closeButtonTooltip": "Zavřít",
"deleteButtonTooltip": "Smazat",
"nextMonthTooltip": "Další měsíc",
"previousMonthTooltip": "Předchozí měsíc",
"nextPageTooltip": "Další stránka",
"firstPageTooltip": "První stránka",
"lastPageTooltip": "Poslední stránka",
"previousPageTooltip": "Předchozí stránka",
"showMenuTooltip": "Zobrazit nabídku",
"aboutListTileTitle": "O aplikaci $applicationName",
"licensesPageTitle": "Licence",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow z $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow z asi $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Počet řádků na stránku:",
"tabLabel": "Karta $tabIndex z $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "Je vybrána 1 položka",
"selectedRowCountTitleOther": "Je vybráno $selectedRowCount položek",
"cancelButtonLabel": "ZRUŠIT",
"closeButtonLabel": "ZAVŘÍT",
"continueButtonLabel": "POKRAČOVAT",
"copyButtonLabel": "Kopírovat",
"cutButtonLabel": "Vyjmout",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Vložit",
"selectAllButtonLabel": "Vybrat vše",
"viewLicensesButtonLabel": "ZOBRAZIT LICENCE",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Vyberte hodiny",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Vyberte minuty",
"modalBarrierDismissLabel": "Zavřít",
"signedInLabel": "Uživatel přihlášen",
"hideAccountsLabel": "Skrýt účty",
"showAccountsLabel": "Zobrazit účty",
"drawerLabel": "Navigační nabídka",
"popupMenuLabel": "Vyskakovací nabídka",
"dialogLabel": "Dialogové okno",
"alertDialogLabel": "Upozornění",
"searchFieldLabel": "Hledat",
"reorderItemToStart": "Přesunout na začátek",
"reorderItemToEnd": "Přesunout na konec",
"reorderItemUp": "Přesunout nahoru",
"reorderItemDown": "Přesunout dolů",
"reorderItemLeft": "Přesunout doleva",
"reorderItemRight": "Přesunout doprava",
"expandedIconTapHint": "Sbalit",
"collapsedIconTapHint": "Rozbalit",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "Zbývá 1 znak",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "Zbývá $remainingCount znaků",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Obnovit",
"moreButtonTooltip": "Více",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "mm.dd.rrrr",
"selectYearSemanticsLabel": "Vyberte rok",
"unspecifiedDate": "Datum",
"unspecifiedDateRange": "Období",
"dateInputLabel": "Zadejte datum",
"dateRangeStartLabel": "Datum zahájení",
"dateRangeEndLabel": "Datum ukončení",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Datum zahájení $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Datum ukončení $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Neplatný formát.",
"invalidDateRangeLabel": "Neplatný rozsah.",
"dateOutOfRangeLabel": "Mimo rozsah.",
"saveButtonLabel": "ULOŽIT",
"datePickerHelpText": "VYBERTE DATUM",
"dateRangePickerHelpText": "VYBERTE ROZSAH",
"calendarModeButtonLabel": "Přepnout na kalendář",
"inputDateModeButtonLabel": "Přepnout na zadávání",
"timePickerDialHelpText": "VYBERTE ČAS",
"timePickerInputHelpText": "ZADEJTE ČAS",
"timePickerHourLabel": "Hodina",
"timePickerMinuteLabel": "Minuta",
"invalidTimeLabel": "Zadejte platný čas",
"dialModeButtonLabel": "Přepnout na režim výběru času",
"inputTimeModeButtonLabel": "Přepnout na režim zadávání textu",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 licence",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount licencí",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "O kanál dolů",
"keyboardKeyChannelUp": "O kanál nahoru",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Odpojit",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Vypínač",
"keyboardKeyPowerOff": "Vypnout",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Vybrat",
"keyboardKeySpace": "Mezera",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Nabídka na liště s nabídkou",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}