blob: fc9721f69b1d36b6fa28c3b99926a625ff8941ec [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Åbn navigationsmenuen",
"backButtonTooltip": "Tilbage",
"closeButtonTooltip": "Luk",
"deleteButtonTooltip": "Slet",
"nextMonthTooltip": "Næste måned",
"previousMonthTooltip": "Forrige måned",
"nextPageTooltip": "Næste side",
"previousPageTooltip": "Forrige side",
"firstPageTooltip": "Første side",
"lastPageTooltip": "Sidste side",
"showMenuTooltip": "Vis menu",
"aboutListTileTitle": "Om $applicationName",
"licensesPageTitle": "Licenser",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow-$lastRow af $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow-$lastRow af ca. $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Rækker pr. side:",
"tabLabel": "Fane $tabIndex af $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 element er valgt",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount elementer er valgt",
"cancelButtonLabel": "ANNULLER",
"closeButtonLabel": "LUK",
"continueButtonLabel": "FORTSÆT",
"copyButtonLabel": "Kopiér",
"cutButtonLabel": "Klip",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Indsæt",
"selectAllButtonLabel": "Markér alt",
"viewLicensesButtonLabel": "SE LICENSER",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Vælg timer",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Vælg minutter",
"modalBarrierDismissLabel": "Afvis",
"signedInLabel": "Logget ind",
"hideAccountsLabel": "Skjul konti",
"showAccountsLabel": "Vis konti",
"drawerLabel": "Navigationsmenu",
"popupMenuLabel": "Pop op-menu",
"dialogLabel": "Dialogboks",
"alertDialogLabel": "Underretning",
"searchFieldLabel": "Søg",
"reorderItemToStart": "Flyt til først på listen",
"reorderItemToEnd": "Flyt til sidst på listen",
"reorderItemUp": "Flyt op",
"reorderItemDown": "Flyt ned",
"reorderItemLeft": "Flyt til venstre",
"reorderItemRight": "Flyt til højre",
"expandedIconTapHint": "Skjul",
"collapsedIconTapHint": "Udvid",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "Ét tegn tilbage",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount tegn tilbage",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Opdater",
"moreButtonTooltip": "Mere",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "dd/mm/åååå",
"selectYearSemanticsLabel": "Vælg år",
"unspecifiedDate": "Dato",
"unspecifiedDateRange": "Datointerval",
"dateInputLabel": "Angiv en dato",
"dateRangeStartLabel": "Startdato",
"dateRangeEndLabel": "Slutdato",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Startdato $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Slutdato $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Ugyldigt format.",
"invalidDateRangeLabel": "Ugyldigt interval.",
"dateOutOfRangeLabel": "Uden for rækkevidde.",
"saveButtonLabel": "GEM",
"datePickerHelpText": "VÆLG DATO",
"dateRangePickerHelpText": "VÆLG OMRÅDE",
"calendarModeButtonLabel": "Skift til kalender",
"inputDateModeButtonLabel": "Skift til input",
"timePickerDialHelpText": "VÆLG TIDSPUNKT",
"timePickerInputHelpText": "ANGIV TIDSPUNKT",
"timePickerHourLabel": "Time",
"timePickerMinuteLabel": "Minut",
"invalidTimeLabel": "Angiv et gyldigt tidspunkt",
"dialModeButtonLabel": "Skift til urskivevælger",
"inputTimeModeButtonLabel": "Skift til indtastning",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 licens",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount licenser",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Channel Down",
"keyboardKeyChannelUp": "Channel Up",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Skub ud",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDn",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Strøm",
"keyboardKeyPowerOff": "Sluk",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Vælg",
"keyboardKeySpace": "Mellemrumstasten",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Menuen for menulinjen",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}