blob: 988ba44fea81dec07df1de72d3f62179c38e21f3 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "\u0074\u0061\u006c\u006c",
"timeOfDayFormat": "\u0048\u003a\u006d\u006d",
"openAppDrawerTooltip": "\u0ca8\u0ccd\u0caf\u0cbe\u0cb5\u0cbf\u0c97\u0cc7\u0cb6\u0ca8\u0ccd\u200c\u0020\u0cae\u0cc6\u0ca8\u0cc1\u0020\u0ca4\u0cc6\u0cb0\u0cc6\u0caf\u0cbf\u0cb0\u0cbf",
"backButtonTooltip": "\u0cb9\u0cbf\u0c82\u0ca4\u0cbf\u0cb0\u0cc1\u0c97\u0cbf",
"closeButtonTooltip": "\u0cae\u0cc1\u0c9a\u0ccd\u0c9a\u0cbf\u0cb0\u0cbf",
"deleteButtonTooltip": "\u0c85\u0cb3\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"nextMonthTooltip": "\u0cae\u0cc1\u0c82\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0020\u0ca4\u0cbf\u0c82\u0c97\u0cb3\u0cc1",
"previousMonthTooltip": "\u0cb9\u0cbf\u0c82\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0020\u0ca4\u0cbf\u0c82\u0c97\u0cb3\u0cc1",
"nextPageTooltip": "\u0cae\u0cc1\u0c82\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0020\u0caa\u0cc1\u0c9f",
"previousPageTooltip": "\u0cb9\u0cbf\u0c82\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0020\u0caa\u0cc1\u0c9f",
"firstPageTooltip": "\u0cae\u0cca\u0ca6\u0cb2\u0020\u0caa\u0cc1\u0c9f",
"lastPageTooltip": "\u0c95\u0cca\u0ca8\u0cc6\u0caf\u0020\u0caa\u0cc1\u0c9f",
"showMenuTooltip": "\u0cae\u0cc6\u0ca8\u0cc1\u0020\u0ca4\u0ccb\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"aboutListTileTitle": "\u0024\u0061\u0070\u0070\u006c\u0069\u0063\u0061\u0074\u0069\u006f\u006e\u004e\u0061\u006d\u0065\u0020\u0cac\u0c97\u0ccd\u0c97\u0cc6",
"licensesPageTitle": "\u0caa\u0cb0\u0cb5\u0cbe\u0ca8\u0c97\u0cbf\u0c97\u0cb3\u0cc1",
"pageRowsInfoTitle": "\u0024\u0072\u006f\u0077\u0043\u006f\u0075\u006e\u0074\u0020\u0cb0\u0cb2\u0ccd\u0cb2\u0cbf\u0020\u0024\u0066\u0069\u0072\u0073\u0074\u0052\u006f\u0077\u2013\u0024\u006c\u0061\u0073\u0074\u0052\u006f\u0077",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "\u0024\u0072\u006f\u0077\u0043\u006f\u0075\u006e\u0074\u0020\u0cb0\u0cb2\u0ccd\u0cb2\u0cbf\u0020\u0024\u0066\u0069\u0072\u0073\u0074\u0052\u006f\u0077\u2013\u0024\u006c\u0061\u0073\u0074\u0052\u006f\u0077",
"rowsPerPageTitle": "\u0caa\u0ccd\u0cb0\u0ca4\u0cbf\u0020\u0caa\u0cc1\u0c9f\u0c95\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0020\u0cb8\u0cbe\u0cb2\u0cc1\u0c97\u0cb3\u0cc1\u003a",
"tabLabel": "\u0024\u0074\u0061\u0062\u0043\u006f\u0075\u006e\u0074\u0020\u0cb0\u0cb2\u0ccd\u0cb2\u0cbf\u0ca8\u0020\u0024\u0074\u0061\u0062\u0049\u006e\u0064\u0065\u0078\u0020\u0c9f\u0ccd\u0caf\u0cbe\u0cac\u0ccd",
"selectedRowCountTitleOne": "\u0031\u0020\u0c90\u0c9f\u0c82\u0020\u0c86\u0caf\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0020\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cb2\u0cbe\u0c97\u0cbf\u0ca6\u0cc6",
"selectedRowCountTitleOther": "\u0024\u0073\u0065\u006c\u0065\u0063\u0074\u0065\u0064\u0052\u006f\u0077\u0043\u006f\u0075\u006e\u0074\u0020\u0c90\u0c9f\u0c82\u0c97\u0cb3\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0c86\u0caf\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0020\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cb2\u0cbe\u0c97\u0cbf\u0ca6\u0cc6",
"cancelButtonLabel": "\u0cb0\u0ca6\u0ccd\u0ca6\u0cc1\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cbf",
"closeButtonLabel": "\u0cae\u0cc1\u0c9a\u0ccd\u0c9a\u0cbf\u0cb0\u0cbf",
"continueButtonLabel": "\u0cae\u0cc1\u0c82\u0ca6\u0cc1\u0cb5\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"copyButtonLabel": "\u0ca8\u0c95\u0cb2\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"cutButtonLabel": "\u0c95\u0ca4\u0ccd\u0ca4\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"okButtonLabel": "\u0cb8\u0cb0\u0cbf",
"pasteButtonLabel": "\u0c85\u0c82\u0c9f\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"selectAllButtonLabel": "\u0c8e\u0cb2\u0ccd\u0cb2\u0cb5\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc2\u0020\u0c86\u0caf\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0020\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cbf",
"viewLicensesButtonLabel": "\u0caa\u0cb0\u0cb5\u0cbe\u0ca8\u0c97\u0cbf\u0c97\u0cb3\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0cb5\u0cbf\u0cd5\u0c95\u0ccd\u0cb7\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"anteMeridiemAbbreviation": "\u0cac\u0cc6\u0cb3\u0cbf\u0c97\u0ccd\u0c97\u0cc6",
"postMeridiemAbbreviation": "\u0cb8\u0c82\u0c9c\u0cc6",
"timePickerHourModeAnnouncement": "\u0c97\u0c82\u0c9f\u0cc6\u0c97\u0cb3\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0c86\u0caf\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cbf",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "\u0ca8\u0cbf\u0cae\u0cbf\u0cb7\u0c97\u0cb3\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0c86\u0caf\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cbf",
"modalBarrierDismissLabel": "\u0cb5\u0c9c\u0cbe\u0c97\u0cca\u0cb3\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"signedInLabel": "\u0cb8\u0cc8\u0ca8\u0ccd\u0020\u0c87\u0ca8\u0ccd\u0020\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cb2\u0cbe\u0c97\u0cbf\u0ca6\u0cc6",
"hideAccountsLabel": "\u0c96\u0cbe\u0ca4\u0cc6\u0c97\u0cb3\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0cae\u0cb0\u0cc6\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cbf",
"showAccountsLabel": "\u0c96\u0cbe\u0ca4\u0cc6\u0c97\u0cb3\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0ca4\u0ccb\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"drawerLabel": "\u0ca8\u0ccd\u0caf\u0cbe\u0cb5\u0cbf\u0c97\u0cc7\u0cb6\u0ca8\u0ccd\u200c\u0020\u0cae\u0cc6\u0ca8\u0cc1",
"popupMenuLabel": "\u0caa\u0cbe\u0caa\u0ccd\u0c85\u0caa\u0ccd\u0020\u0cae\u0cc6\u0ca8\u0cc1",
"dialogLabel": "\u0ca1\u0cc8\u0cb2\u0cbe\u0c97\u0ccd",
"alertDialogLabel": "\u0c8e\u0c9a\u0ccd\u0c9a\u0cb0\u0cbf\u0c95\u0cc6",
"searchFieldLabel": "\u0cb9\u0cc1\u0ca1\u0cc1\u0c95\u0cbf",
"reorderItemToStart": "\u0caa\u0ccd\u0cb0\u0cbe\u0cb0\u0c82\u0cad\u0c95\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0020\u0cb8\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"reorderItemToEnd": "\u0c95\u0cca\u0ca8\u0cc6\u0c97\u0cc6\u0020\u0cb8\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"reorderItemUp": "\u0cae\u0cc7\u0cb2\u0cc6\u0020\u0cb8\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"reorderItemDown": "\u0c95\u0cc6\u0cb3\u0c97\u0cc6\u0020\u0cb8\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"reorderItemLeft": "\u0c8e\u0ca1\u0c95\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0020\u0cb8\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"reorderItemRight": "\u0cac\u0cb2\u0c95\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0020\u0cb8\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"expandedIconTapHint": "\u0c95\u0cc1\u0c97\u0ccd\u0c97\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"collapsedIconTapHint": "\u0cb5\u0cbf\u0cb8\u0ccd\u0ca4\u0cb0\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "\u0031\u0020\u0c85\u0c95\u0ccd\u0cb7\u0cb0\u0020\u0c89\u0cb3\u0cbf\u0ca6\u0cbf\u0ca6\u0cc6",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "\u0024\u0072\u0065\u006d\u0061\u0069\u006e\u0069\u006e\u0067\u0043\u006f\u0075\u006e\u0074\u0020\u0c85\u0c95\u0ccd\u0cb7\u0cb0\u0c97\u0cb3\u0cc1\u0020\u0c89\u0cb3\u0cbf\u0ca6\u0cbf\u0cb5\u0cc6",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "\u0cb0\u0cbf\u0cab\u0ccd\u0cb0\u0cc6\u0cb6\u0ccd\u0020\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cbf",
"moreButtonTooltip": "\u0c87\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cb7\u0ccd\u0c9f\u0cc1",
"dateSeparator": "\u002f",
"dateHelpText": "\u006d\u006d\u002f\u0064\u0064\u002f\u0079\u0079\u0079\u0079",
"selectYearSemanticsLabel": "\u0cb5\u0cb0\u0ccd\u0cb7\u0cb5\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0c86\u0caf\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cbf",
"unspecifiedDate": "\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0cbe\u0c82\u0c95",
"unspecifiedDateRange": "\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0cbe\u0c82\u0c95\u0020\u0cb5\u0ccd\u0caf\u0cbe\u0caa\u0ccd\u0ca4\u0cbf",
"dateInputLabel": "\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0cbe\u0c82\u0c95\u0020\u0ca8\u0cae\u0cc2\u0ca6\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"dateRangeStartLabel": "\u0caa\u0ccd\u0cb0\u0cbe\u0cb0\u0c82\u0cad\u0020\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0cbe\u0c82\u0c95",
"dateRangeEndLabel": "\u0c85\u0c82\u0ca4\u0cbf\u0cae\u0020\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0cbe\u0c82\u0c95",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "\u0caa\u0ccd\u0cb0\u0cbe\u0cb0\u0c82\u0cad\u0020\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0cbe\u0c82\u0c95\u0020\u0024\u0066\u0075\u006c\u006c\u0044\u0061\u0074\u0065",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "\u0cae\u0cc1\u0c95\u0ccd\u0ca4\u0cbe\u0caf\u0020\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0cbe\u0c82\u0c95\u0020\u0024\u0066\u0075\u006c\u006c\u0044\u0061\u0074\u0065",
"invalidDateFormatLabel": "\u0c85\u0cae\u0cbe\u0ca8\u0ccd\u0caf\u0cb5\u0cbe\u0ca6\u0020\u0cab\u0cbe\u0cb0\u0ccd\u0cae\u0ccd\u0caf\u0cbe\u0c9f\u0ccd\u002e",
"invalidDateRangeLabel": "\u0c85\u0cae\u0cbe\u0ca8\u0ccd\u0caf\u0020\u0cb6\u0ccd\u0cb0\u0cc7\u0ca3\u0cbf\u002e",
"dateOutOfRangeLabel": "\u0cb5\u0ccd\u0caf\u0cbe\u0caa\u0ccd\u0ca4\u0cbf\u0caf\u0020\u0cb9\u0cca\u0cb0\u0c97\u0cbf\u0ca6\u0cc6",
"saveButtonLabel": "\u0c89\u0cb3\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"datePickerHelpText": "\u0ca6\u0cbf\u0ca8\u0cbe\u0c82\u0c95\u0cb5\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0c86\u0caf\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cbf",
"dateRangePickerHelpText": "\u0cb6\u0ccd\u0cb0\u0cc7\u0ca3\u0cbf\u0caf\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0c86\u0caf\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cbf",
"calendarModeButtonLabel": "\u0c95\u0ccd\u0caf\u0cbe\u0cb2\u0cc6\u0c82\u0ca1\u0cb0\u0ccd\u200c\u0c97\u0cc6\u0020\u0cac\u0ca6\u0cb2\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"inputDateModeButtonLabel": "\u0c87\u0ca8\u0ccd\u200c\u0caa\u0cc1\u0c9f\u0ccd\u200c\u0c97\u0cc6\u0020\u0cac\u0ca6\u0cb2\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"timePickerDialHelpText": "\u0cb8\u0cae\u0caf\u0cb5\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0c86\u0caf\u0ccd\u0c95\u0cc6\u0cae\u0cbe\u0ca1\u0cbf",
"timePickerInputHelpText": "\u0cb8\u0cae\u0caf\u0cb5\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0ca8\u0cae\u0cc2\u0ca6\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"timePickerHourLabel": "\u0c97\u0c82\u0c9f\u0cc6",
"timePickerMinuteLabel": "\u0ca8\u0cbf\u0cae\u0cbf\u0cb7",
"invalidTimeLabel": "\u0cae\u0cbe\u0ca8\u0ccd\u0caf\u0cb5\u0cbe\u0ca6\u0020\u0cb8\u0cae\u0caf\u0cb5\u0ca8\u0ccd\u0ca8\u0cc1\u0020\u0ca8\u0cae\u0cc2\u0ca6\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"dialModeButtonLabel": "\u0ca1\u0caf\u0cb2\u0ccd\u0020\u0caa\u0cbf\u0c95\u0cb0\u0ccd\u200c\u0020\u0cae\u0ccb\u0ca1\u0ccd\u200c\u0c97\u0cc6\u0020\u0cac\u0ca6\u0cb2\u0cbe\u0caf\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"inputTimeModeButtonLabel": "\u0caa\u0ca0\u0ccd\u0caf\u0020\u0c87\u0ca8\u0ccd\u200c\u0caa\u0cc1\u0c9f\u0ccd\u0020\u0cae\u0ccb\u0ca1\u0ccd\u200c\u0c97\u0cc6\u0020\u0cac\u0ca6\u0cb2\u0cbe\u0caf\u0cbf\u0cb8\u0cbf",
"licensesPackageDetailTextZero": "\u004e\u006f\u0020\u006c\u0069\u0063\u0065\u006e\u0073\u0065\u0073",
"licensesPackageDetailTextOne": "\u0031\u0020\u0caa\u0cb0\u0cb5\u0cbe\u0ca8\u0c97\u0cbf",
"licensesPackageDetailTextOther": "\u0024\u006c\u0069\u0063\u0065\u006e\u0073\u0065\u0043\u006f\u0075\u006e\u0074\u0020\u0caa\u0cb0\u0cb5\u0cbe\u0ca8\u0c97\u0cbf\u0c97\u0cb3\u0cc1",
"keyboardKeyAlt": "\u0041\u006c\u0074",
"keyboardKeyAltGraph": "\u0041\u006c\u0074\u0047\u0072",
"keyboardKeyBackspace": "\u0042\u0061\u0063\u006b\u0073\u0070\u0061\u0063\u0065",
"keyboardKeyCapsLock": "\u0043\u0061\u0070\u0073\u0020\u004c\u006f\u0063\u006b",
"keyboardKeyChannelDown": "\u0043\u0068\u0061\u006e\u006e\u0065\u006c\u0020\u0044\u006f\u0077\u006e",
"keyboardKeyChannelUp": "\u0043\u0068\u0061\u006e\u006e\u0065\u006c\u0020\u0055\u0070",
"keyboardKeyControl": "\u0043\u0074\u0072\u006c",
"keyboardKeyDelete": "\u0044\u0065\u006c",
"keyboardKeyEject": "\u0045\u006a\u0065\u0063\u0074",
"keyboardKeyEnd": "\u0045\u006e\u0064",
"keyboardKeyEscape": "\u0045\u0073\u0063",
"keyboardKeyFn": "\u0046\u006e",
"keyboardKeyHome": "\u0048\u006f\u006d\u0065",
"keyboardKeyInsert": "\u0049\u006e\u0073\u0065\u0072\u0074",
"keyboardKeyMeta": "\u004d\u0065\u0074\u0061",
"keyboardKeyNumLock": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u004c\u006f\u0063\u006b",
"keyboardKeyNumpad1": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0031",
"keyboardKeyNumpad2": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0032",
"keyboardKeyNumpad3": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0033",
"keyboardKeyNumpad4": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0034",
"keyboardKeyNumpad5": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0035",
"keyboardKeyNumpad6": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0036",
"keyboardKeyNumpad7": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0037",
"keyboardKeyNumpad8": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0038",
"keyboardKeyNumpad9": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0039",
"keyboardKeyNumpad0": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0030",
"keyboardKeyNumpadAdd": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u002b",
"keyboardKeyNumpadComma": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u002c",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u002e",
"keyboardKeyNumpadDivide": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u002f",
"keyboardKeyNumpadEnter": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0045\u006e\u0074\u0065\u0072",
"keyboardKeyNumpadEqual": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u003d",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u002a",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0028",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u0029",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "\u004e\u0075\u006d\u0020\u002d",
"keyboardKeyPageDown": "\u0050\u0067\u0044\u006f\u0077\u006e",
"keyboardKeyPageUp": "\u0050\u0067\u0055\u0070",
"keyboardKeyPower": "\u0050\u006f\u0077\u0065\u0072",
"keyboardKeyPowerOff": "\u0050\u006f\u0077\u0065\u0072\u0020\u004f\u0066\u0066",
"keyboardKeyPrintScreen": "\u0050\u0072\u0069\u006e\u0074\u0020\u0053\u0063\u0072\u0065\u0065\u006e",
"keyboardKeyScrollLock": "\u0053\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0020\u004c\u006f\u0063\u006b",
"keyboardKeySelect": "\u0053\u0065\u006c\u0065\u0063\u0074",
"keyboardKeySpace": "\u0053\u0070\u0061\u0063\u0065",
"keyboardKeyMetaMacOs": "\u0043\u006f\u006d\u006d\u0061\u006e\u0064",
"keyboardKeyMetaWindows": "\u0057\u0069\u006e",
"menuBarMenuLabel": "\u0cae\u0cc6\u0ca8\u0cc1\u0020\u0cac\u0cbe\u0cb0\u0ccd\u200c\u0020\u0cae\u0cc6\u0ca8\u0cc1",
"currentDateLabel": "\u0044\u0061\u0074\u0065\u0020\u006f\u0066\u0020\u0074\u006f\u0064\u0061\u0079",
"scrimLabel": "\u0053\u0063\u0072\u0069\u006d",
"bottomSheetLabel": "\u0042\u006f\u0074\u0074\u006f\u006d\u0020\u0053\u0068\u0065\u0065\u0074",
"scrimOnTapHint": "\u0043\u006c\u006f\u0073\u0065\u0020\u0024\u006d\u006f\u0064\u0061\u006c\u0052\u006f\u0075\u0074\u0065\u004e\u0061\u006d\u0065",
"keyboardKeyShift": "\u0053\u0068\u0069\u0066\u0074"
}