blob: 49b2f50ef2a94ec691821fef8569dc4d67d72857 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Åpne navigasjonsmenyen",
"backButtonTooltip": "Tilbake",
"closeButtonTooltip": "Lukk",
"deleteButtonTooltip": "Slett",
"moreButtonTooltip": "Mer",
"nextMonthTooltip": "Neste måned",
"previousMonthTooltip": "Forrige måned",
"nextPageTooltip": "Neste side",
"previousPageTooltip": "Forrige side",
"firstPageTooltip": "Første side",
"lastPageTooltip": "Siste side",
"showMenuTooltip": "Vis meny",
"aboutListTileTitle": "Om $applicationName",
"licensesPageTitle": "Lisenser",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 lisens",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount lisenser",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow av $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow av omtrent $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Rader per side:",
"tabLabel": "Fane $tabIndex av $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 element er valgt",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount elementer er valgt",
"cancelButtonLabel": "AVBRYT",
"closeButtonLabel": "LUKK",
"continueButtonLabel": "FORTSETT",
"copyButtonLabel": "Kopiér",
"cutButtonLabel": "Klipp ut",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Lim inn",
"selectAllButtonLabel": "Velg alle",
"viewLicensesButtonLabel": "SE LISENSER",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Angi timer",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Angi minutter",
"modalBarrierDismissLabel": "Avvis",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "dd.mm.åååå",
"selectYearSemanticsLabel": "Velg året",
"unspecifiedDate": "Dato",
"unspecifiedDateRange": "Datoperiode",
"dateInputLabel": "Skriv inn datoen",
"dateRangeStartLabel": "Startdato",
"dateRangeEndLabel": "Sluttdato",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Startdato $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Sluttdato $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Ugyldig format.",
"invalidDateRangeLabel": "Ugyldig periode.",
"dateOutOfRangeLabel": "Utenfor perioden.",
"saveButtonLabel": "LAGRE",
"datePickerHelpText": "VELG DATOEN",
"dateRangePickerHelpText": "VELG PERIODEN",
"calendarModeButtonLabel": "Bytt til kalender",
"inputDateModeButtonLabel": "Bytt til innskriving",
"timePickerDialHelpText": "VELG KLOKKESLETT",
"timePickerInputHelpText": "ANGI ET KLOKKESLETT",
"timePickerHourLabel": "Time",
"timePickerMinuteLabel": "Minutt",
"invalidTimeLabel": "Angi et gyldig klokkeslett",
"dialModeButtonLabel": "Bytt til modus for valg fra urskive",
"inputTimeModeButtonLabel": "Bytt til tekstinndatamodus",
"signedInLabel": "Pålogget",
"hideAccountsLabel": "Skjul kontoer",
"showAccountsLabel": "Vis kontoer",
"drawerLabel": "Navigasjonsmeny",
"popupMenuLabel": "Forgrunnsmeny",
"dialogLabel": "Dialogboks",
"alertDialogLabel": "Varsel",
"searchFieldLabel": "Søk",
"reorderItemToStart": "Flytt til starten",
"reorderItemToEnd": "Flytt til slutten",
"reorderItemUp": "Flytt opp",
"reorderItemDown": "Flytt ned",
"reorderItemLeft": "Flytt til venstre",
"reorderItemRight": "Flytt til høyre",
"expandedIconTapHint": "Skjul",
"collapsedIconTapHint": "Vis",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "1 tegn gjenstår",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount tegn gjenstår",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Laster inn på nytt",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "Alt Gr",
"keyboardKeyBackspace": "Tilbaketast",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Forrige kanal",
"keyboardKeyChannelUp": "Neste kanal",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Løs ut",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Av/på",
"keyboardKeyPowerOff": "Slå av",
"keyboardKeyPrintScreen": "PrtScn",
"keyboardKeyScrollLock": "ScrLk",
"keyboardKeySelect": "Velg",
"keyboardKeySpace": "Mellomrom",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Kommando",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Meny med menylinje",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}