blob: 718dac9472da7bc058ded9a1427659b7f3791b0d [file] [log] [blame]
{
"licensesPackageDetailTextFew": "$licenseCount licențe",
"remainingTextFieldCharacterCountFew": "$remainingCount caractere rămase",
"selectedRowCountTitleFew": "$selectedRowCount articole selectate",
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Deschideți meniul de navigare",
"backButtonTooltip": "Înapoi",
"closeButtonTooltip": "Închideți",
"deleteButtonTooltip": "Ștergeți",
"nextMonthTooltip": "Luna viitoare",
"previousMonthTooltip": "Luna trecută",
"nextPageTooltip": "Pagina următoare",
"previousPageTooltip": "Pagina anterioară",
"firstPageTooltip": "Prima pagină",
"lastPageTooltip": "Ultima pagină",
"showMenuTooltip": "Afișați meniul",
"aboutListTileTitle": "Despre $applicationName",
"licensesPageTitle": "Licențe",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow din $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow din aproximativ $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Rânduri pe pagină:",
"tabLabel": "Fila $tabIndex din $tabCount",
"selectedRowCountTitleZero": "Nu există elemente selectate",
"selectedRowCountTitleOne": "Un articol selectat",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount de articole selectate",
"cancelButtonLabel": "ANULAȚI",
"closeButtonLabel": "ÎNCHIDEȚI",
"continueButtonLabel": "CONTINUAȚI",
"copyButtonLabel": "Copiați",
"cutButtonLabel": "Decupați",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Inserați",
"selectAllButtonLabel": "Selectați tot",
"viewLicensesButtonLabel": "VEDEȚI LICENȚELE",
"anteMeridiemAbbreviation": "a.m.",
"postMeridiemAbbreviation": "p.m.",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Selectați orele",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Selectați minutele",
"signedInLabel": "V-ați conectat",
"hideAccountsLabel": "Ascundeți conturile",
"showAccountsLabel": "Afișați conturile",
"modalBarrierDismissLabel": "Închideți",
"drawerLabel": "Meniu de navigare",
"popupMenuLabel": "Meniu pop-up",
"dialogLabel": "Casetă de dialog",
"alertDialogLabel": "Alertă",
"searchFieldLabel": "Căutați",
"reorderItemToStart": "Mutați la început",
"reorderItemToEnd": "Mutați la sfârșit",
"reorderItemUp": "Mutați în sus",
"reorderItemDown": "Mutați în jos",
"reorderItemLeft": "Mutați la stânga",
"reorderItemRight": "Mutați la dreapta",
"expandedIconTapHint": "Restrângeți",
"collapsedIconTapHint": "Extindeți",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "un caracter rămas",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount de caractere rămase",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Actualizați",
"moreButtonTooltip": "Mai multe",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "zz.ll.aaaa",
"selectYearSemanticsLabel": "Selectați anul",
"unspecifiedDate": "Data",
"unspecifiedDateRange": "Interval de date",
"dateInputLabel": "Introduceți data",
"dateRangeStartLabel": "Data de începere",
"dateRangeEndLabel": "Data de încheiere",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Data de începere: $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Data de încheiere: $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Format nevalid.",
"invalidDateRangeLabel": "Interval nevalid.",
"dateOutOfRangeLabel": "Fără acoperire.",
"saveButtonLabel": "SALVAȚI",
"datePickerHelpText": "SELECTAȚI DATA",
"dateRangePickerHelpText": "SELECTAȚI UN INTERVAL",
"calendarModeButtonLabel": "Comutați la calendar",
"inputDateModeButtonLabel": "Comutați la introducerea textului",
"timePickerDialHelpText": "SELECTAȚI ORA",
"timePickerInputHelpText": "INTRODUCEȚI ORA",
"timePickerHourLabel": "Oră",
"timePickerMinuteLabel": "Minut",
"invalidTimeLabel": "Introduceți o oră validă",
"dialModeButtonLabel": "Comutați la modul selector cadran",
"inputTimeModeButtonLabel": "Comutați la modul de introducere a textului",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "O licență",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount de licențe",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Înapoi",
"keyboardKeyChannelUp": "Înainte",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Eject",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "1 de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpad2": "2 de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpad3": "3 de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpad4": "4 de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpad5": "5 de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpad6": "6 de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpad7": "7 de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpad8": "8 de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpad9": "9 de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpad0": "0 de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpadAdd": "+ de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpadComma": ", de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpadDecimal": ". de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpadDivide": "/ de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Enter de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpadEqual": "= de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "* de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "( de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpadParenRight": ") de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "- de pe tastatura numerică",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Power",
"keyboardKeyPowerOff": "Power Off",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Select",
"keyboardKeySpace": "Spațiu",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Bară de meniu",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}