blob: 4ecf690dff3cfd4e9729c54bad2403b102b6299b [file] [log] [blame]
{
"licensesPackageDetailTextFew": "$licenseCount licencie",
"licensesPackageDetailTextMany": "$licenseCount licenses",
"remainingTextFieldCharacterCountFew": "Zostávajú $remainingCount znaky",
"remainingTextFieldCharacterCountMany": "$remainingCount characters remaining",
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"selectedRowCountTitleFew": "$selectedRowCount vybraté položky",
"selectedRowCountTitleMany": "$selectedRowCount items selected",
"openAppDrawerTooltip": "Otvoriť navigačnú ponuku",
"backButtonTooltip": "Späť",
"closeButtonTooltip": "Zavrieť",
"deleteButtonTooltip": "Odstrániť",
"nextMonthTooltip": "Budúci mesiac",
"previousMonthTooltip": "Predošlý mesiac",
"nextPageTooltip": "Ďalšia strana",
"previousPageTooltip": "Predchádzajúca stránka",
"firstPageTooltip": "Prvá strana",
"lastPageTooltip": "Posledná strana",
"showMenuTooltip": "Zobraziť ponuku",
"aboutListTileTitle": "$applicationName – informácie",
"licensesPageTitle": "Licencie",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow – $lastRow z $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow – $lastRow z približne $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Počet riadkov na stránku:",
"tabLabel": "Karta $tabIndex z $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 vybratá položka",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount vybratých položiek",
"cancelButtonLabel": "ZRUŠIŤ",
"closeButtonLabel": "ZAVRIEŤ",
"continueButtonLabel": "POKRAČOVAŤ",
"copyButtonLabel": "Kopírovať",
"cutButtonLabel": "Vystrihnúť",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Prilepiť",
"selectAllButtonLabel": "Vybrať všetko",
"viewLicensesButtonLabel": "ZOBRAZIŤ LICENCIE",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Vybrať hodiny",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Vybrať minúty",
"modalBarrierDismissLabel": "Odmietnuť",
"signedInLabel": "Prihlásili ste sa",
"hideAccountsLabel": "Skryť účty",
"showAccountsLabel": "Zobraziť účty",
"drawerLabel": "Navigačná ponuka",
"popupMenuLabel": "Kontextová ponuka",
"dialogLabel": "Dialógové okno",
"alertDialogLabel": "Upozornenie",
"searchFieldLabel": "Hľadať",
"reorderItemToStart": "Presunúť na začiatok",
"reorderItemToEnd": "Presunúť na koniec",
"reorderItemUp": "Presunúť nahor",
"reorderItemDown": "Presunúť nadol",
"reorderItemLeft": "Presunúť doľava",
"reorderItemRight": "Presunúť doprava",
"expandedIconTapHint": "Zbaliť",
"collapsedIconTapHint": "Rozbaliť",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "Zostáva 1 znak",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "Zostáva $remainingCount znakov",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Obnoviť",
"moreButtonTooltip": "Viac",
"dateSeparator": ".",
"dateHelpText": "mm.dd.yyyy",
"selectYearSemanticsLabel": "Vyberte rok",
"unspecifiedDate": "Dátum",
"unspecifiedDateRange": "Obdobie",
"dateInputLabel": "Zadajte dátum",
"dateRangeStartLabel": "Dátum začatia",
"dateRangeEndLabel": "Dátum ukončenia",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Dátum začatia $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Dátum ukončenia $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Neplatný formát.",
"invalidDateRangeLabel": "Neplatný rozsah.",
"dateOutOfRangeLabel": "Mimo rozsahu.",
"saveButtonLabel": "ULOŽIŤ",
"datePickerHelpText": "VYBERTE DÁTUM",
"dateRangePickerHelpText": "VYBERTE ROZSAH",
"calendarModeButtonLabel": "Prepnúť na kalendár",
"inputDateModeButtonLabel": "Prepnúť na zadávanie",
"timePickerDialHelpText": "VYBERTE ČAS",
"timePickerInputHelpText": "ZADAJTE ČAS",
"timePickerHourLabel": "Hodina",
"timePickerMinuteLabel": "Minúta",
"invalidTimeLabel": "Zadajte platný čas",
"dialModeButtonLabel": "Prepnúť na režim výberu času",
"inputTimeModeButtonLabel": "Prepnúť na textový režim vstupu",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 licencia",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount licencií",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "O kanál nižšie",
"keyboardKeyChannelUp": "O kanál vyššie",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Odpojiť",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Vypínač",
"keyboardKeyPowerOff": "Vypnúť",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Select",
"keyboardKeySpace": "Medzerník",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Ponuka panela s ponukami",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}