blob: badd34f3f39c236e23e17344a4d6caccb58ce223 [file] [log] [blame]
{
"licensesPackageDetailTextTwo": "$licenseCount licenci",
"licensesPackageDetailTextFew": "$licenseCount licence",
"remainingTextFieldCharacterCountTwo": "Še $remainingCount znaka",
"remainingTextFieldCharacterCountFew": "Še $remainingCount znaki",
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"selectedRowCountTitleTwo": "Izbrana sta $selectedRowCount elementa",
"selectedRowCountTitleFew": "Izbrani so $selectedRowCount elementi",
"openAppDrawerTooltip": "Odpiranje menija za krmarjenje",
"backButtonTooltip": "Nazaj",
"closeButtonTooltip": "Zapiranje",
"deleteButtonTooltip": "Brisanje",
"nextMonthTooltip": "Naslednji mesec",
"previousMonthTooltip": "Prejšnji mesec",
"nextPageTooltip": "Naslednja stran",
"previousPageTooltip": "Prejšnja stran",
"firstPageTooltip": "Prva stran",
"lastPageTooltip": "Zadnja stran",
"showMenuTooltip": "Prikaz menija",
"aboutListTileTitle": "O aplikaciji $applicationName",
"licensesPageTitle": "Licence",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow od $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow od približno $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Vrstice na stran:",
"tabLabel": "Zavihek $tabIndex od $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "Izbran je 1 element",
"selectedRowCountTitleOther": "Izbranih je $selectedRowCount elementov",
"cancelButtonLabel": "PREKLIČI",
"closeButtonLabel": "ZAPRI",
"continueButtonLabel": "NAPREJ",
"copyButtonLabel": "Kopiraj",
"cutButtonLabel": "Izreži",
"okButtonLabel": "V REDU",
"pasteButtonLabel": "Prilepi",
"selectAllButtonLabel": "Izberi vse",
"viewLicensesButtonLabel": "PRIKAŽI LICENCE",
"anteMeridiemAbbreviation": "DOP.",
"postMeridiemAbbreviation": "POP.",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Izberite ure",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Izberite minute",
"modalBarrierDismissLabel": "Opusti",
"signedInLabel": "Prijavljen",
"hideAccountsLabel": "Skrivanje računov",
"showAccountsLabel": "Prikaz računov",
"drawerLabel": "Meni za krmarjenje",
"popupMenuLabel": "Pojavni meni",
"dialogLabel": "Pogovorno okno",
"alertDialogLabel": "Opozorilo",
"searchFieldLabel": "Iskanje",
"reorderItemToStart": "Premakni na začetek",
"reorderItemToEnd": "Premakni na konec",
"reorderItemUp": "Premakni navzgor",
"reorderItemDown": "Premakni navzdol",
"reorderItemLeft": "Premakni levo",
"reorderItemRight": "Premakni desno",
"expandedIconTapHint": "Strniti",
"collapsedIconTapHint": "Razširiti",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "Še 1 znak",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "Še $remainingCount znakov",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Osveži",
"moreButtonTooltip": "Več",
"dateSeparator": ". ",
"dateHelpText": "dd. mm. llll",
"selectYearSemanticsLabel": "Izberite leto",
"unspecifiedDate": "Datum",
"unspecifiedDateRange": "Časovno obdobje",
"dateInputLabel": "Vnesite datum",
"dateRangeStartLabel": "Začetni datum",
"dateRangeEndLabel": "Končni datum",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Začetni datum $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Končni datum $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Neveljavna oblika",
"invalidDateRangeLabel": "Neveljavno obdobje",
"dateOutOfRangeLabel": "Zunaj dovoljenega obdobja",
"saveButtonLabel": "SHRANI",
"datePickerHelpText": "IZBIRA DATUMA",
"dateRangePickerHelpText": "IZBIRA OBDOBJA",
"calendarModeButtonLabel": "Preklop na koledar",
"inputDateModeButtonLabel": "Preklop na vnos",
"timePickerDialHelpText": "IZBERITE ČAS",
"timePickerInputHelpText": "VNESITE ČAS",
"timePickerHourLabel": "Ura",
"timePickerMinuteLabel": "Minuta",
"invalidTimeLabel": "Vnesite veljaven čas",
"dialModeButtonLabel": "Preklop na način izbirnika s številčnico",
"inputTimeModeButtonLabel": "Preklop na način vnosa besedila",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 licenca",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount licenc",
"keyboardKeyAlt": "Alt.",
"keyboardKeyAltGraph": "Alt. gr.",
"keyboardKeyBackspace": "Vračalka",
"keyboardKeyCapsLock": "Velike črke",
"keyboardKeyChannelDown": "Kanal dol",
"keyboardKeyChannelUp": "Kanal gor",
"keyboardKeyControl": "Ktrl",
"keyboardKeyDelete": "Odstrani",
"keyboardKeyEject": "Izvrzi",
"keyboardKeyEnd": "Konec",
"keyboardKeyEscape": "Izhod",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Začetek",
"keyboardKeyInsert": "Vstavi",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Vklopi štev.",
"keyboardKeyNumpad1": "Štev. 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Štev. 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Štev. 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Štev. 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Štev. 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Štev. 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Štev. 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Štev. 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Štev. 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Štev. 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Štev. +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Štev. ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Štev. .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Štev. /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Štev. Vnos",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Štev. =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Štev. *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Štev. (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Štev. )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Štev. -",
"keyboardKeyPageDown": "Stran dol",
"keyboardKeyPageUp": "Stran gor",
"keyboardKeyPower": "Vklop",
"keyboardKeyPowerOff": "Izklop",
"keyboardKeyPrintScreen": "Zajem zaslona",
"keyboardKeyScrollLock": "Vklopi drsenje",
"keyboardKeySelect": "Izberi",
"keyboardKeySpace": "Preslednica",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Meni menijske vrstice",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}