blob: bcfc08097ec953970aec39f3c4eae5b9d128c8fb [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "H:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Navigatsiya menyusini ochish",
"backButtonTooltip": "Orqaga",
"closeButtonTooltip": "Yopish",
"deleteButtonTooltip": "Olib tashlash",
"nextMonthTooltip": "Keyingi oy",
"previousMonthTooltip": "Avvalgi oy",
"nextPageTooltip": "Keyingi sahifa",
"previousPageTooltip": "Avvalgi sahifa",
"firstPageTooltip": "Birinchi sahifa",
"lastPageTooltip": "Oxirgi sahifa",
"showMenuTooltip": "Menyuni koʻrsatish",
"aboutListTileTitle": "$applicationName haqida",
"licensesPageTitle": "Litsenziyalar",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow, jami: $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow, jami: $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Har bir sahifadagi qatorlar soni:",
"tabLabel": "$tabCount varaqdan $tabIndex",
"selectedRowCountTitleOne": "1 ta element tanlandi",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount ta element tanlandi",
"cancelButtonLabel": "BEKOR QILISH",
"closeButtonLabel": "YOPISH",
"continueButtonLabel": "DAVOM ETISH",
"copyButtonLabel": "Nusxa olish",
"cutButtonLabel": "Kesib olish",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "Joylash",
"selectAllButtonLabel": "Hammasi",
"viewLicensesButtonLabel": "Litsenziyalarni koʻrish",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Soatni tanlang",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Daqiqani tanlang",
"modalBarrierDismissLabel": "Yopish",
"signedInLabel": "Hisobingizga kirgansiz",
"hideAccountsLabel": "Hisoblarni berkitish",
"showAccountsLabel": "Hisoblarni koʻrsatish",
"drawerLabel": "Navigatsiya menyusi",
"popupMenuLabel": "Pop-ap menyusi",
"dialogLabel": "Muloqot oynasi",
"alertDialogLabel": "Ogohlantirish",
"searchFieldLabel": "Qidirish",
"reorderItemToStart": "Boshiga siljitish",
"reorderItemToEnd": "Oxiriga siljitish",
"reorderItemUp": "Tepaga siljitish",
"reorderItemDown": "Pastga siljitish",
"reorderItemLeft": "Chapga siljitish",
"reorderItemRight": "Oʻngga siljitish",
"expandedIconTapHint": "Kichraytirish",
"collapsedIconTapHint": "Yoyish",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "1 ta belgi qoldi",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "$remainingCount ta belgi qoldi",
"refreshIndicatorSemanticLabel": "Yangilash",
"moreButtonTooltip": "Yana",
"dateSeparator": "/",
"dateHelpText": "mm/dd/yyyy",
"selectYearSemanticsLabel": "Yilni tanlang",
"unspecifiedDate": "Sana",
"unspecifiedDateRange": "Sana oraligʻi",
"dateInputLabel": "Sanani kiriting",
"dateRangeStartLabel": "Boshlanish sanasi",
"dateRangeEndLabel": "Tugash sanasi",
"dateRangeStartDateSemanticLabel": "Boshlanish sanasi: $fullDate",
"dateRangeEndDateSemanticLabel": "Tugash sanasi: $fullDate",
"invalidDateFormatLabel": "Yaroqsiz format.",
"invalidDateRangeLabel": "Yaroqsiz oraliq.",
"dateOutOfRangeLabel": "Diapazondan tashqarida.",
"saveButtonLabel": "SAQLASH",
"datePickerHelpText": "SANANI TANLANG",
"dateRangePickerHelpText": "ORALIQNI TANLANG",
"calendarModeButtonLabel": "Taqvimda ochish",
"inputDateModeButtonLabel": "Mustaqil kiritish",
"timePickerDialHelpText": "VAQTNI TANLANG",
"timePickerInputHelpText": "VAQTNI KIRITING",
"timePickerHourLabel": "Soat",
"timePickerMinuteLabel": "Daqiqa",
"invalidTimeLabel": "Vaqt xato kiritildi",
"dialModeButtonLabel": "Vaqtni burab tanlash rejimi",
"inputTimeModeButtonLabel": "Vaqtni yozib tanlash rejimi",
"licensesPackageDetailTextZero": "No licenses",
"licensesPackageDetailTextOne": "1 ta litsenziya",
"licensesPackageDetailTextOther": "$licenseCount ta litsenziya",
"keyboardKeyAlt": "Alt",
"keyboardKeyAltGraph": "AltGr",
"keyboardKeyBackspace": "Backspace",
"keyboardKeyCapsLock": "Caps Lock",
"keyboardKeyChannelDown": "Keyingi kanal",
"keyboardKeyChannelUp": "Avvalgi kanal",
"keyboardKeyControl": "Ctrl",
"keyboardKeyDelete": "Del",
"keyboardKeyEject": "Eject",
"keyboardKeyEnd": "End",
"keyboardKeyEscape": "Esc",
"keyboardKeyFn": "Fn",
"keyboardKeyHome": "Home",
"keyboardKeyInsert": "Insert",
"keyboardKeyMeta": "Meta",
"keyboardKeyNumLock": "Num Lock",
"keyboardKeyNumpad1": "Num 1",
"keyboardKeyNumpad2": "Num 2",
"keyboardKeyNumpad3": "Num 3",
"keyboardKeyNumpad4": "Num 4",
"keyboardKeyNumpad5": "Num 5",
"keyboardKeyNumpad6": "Num 6",
"keyboardKeyNumpad7": "Num 7",
"keyboardKeyNumpad8": "Num 8",
"keyboardKeyNumpad9": "Num 9",
"keyboardKeyNumpad0": "Num 0",
"keyboardKeyNumpadAdd": "Num +",
"keyboardKeyNumpadComma": "Num ,",
"keyboardKeyNumpadDecimal": "Num .",
"keyboardKeyNumpadDivide": "Num /",
"keyboardKeyNumpadEnter": "Num Enter",
"keyboardKeyNumpadEqual": "Num =",
"keyboardKeyNumpadMultiply": "Num *",
"keyboardKeyNumpadParenLeft": "Num (",
"keyboardKeyNumpadParenRight": "Num )",
"keyboardKeyNumpadSubtract": "Num -",
"keyboardKeyPageDown": "PgDown",
"keyboardKeyPageUp": "PgUp",
"keyboardKeyPower": "Power",
"keyboardKeyPowerOff": "Power Off",
"keyboardKeyPrintScreen": "Print Screen",
"keyboardKeyScrollLock": "Scroll Lock",
"keyboardKeySelect": "Select",
"keyboardKeySpace": "Boʻsh joy",
"keyboardKeyMetaMacOs": "Command",
"keyboardKeyMetaWindows": "Win",
"menuBarMenuLabel": "Menyu paneli",
"currentDateLabel": "Date of today",
"scrimLabel": "Scrim",
"bottomSheetLabel": "Bottom Sheet",
"scrimOnTapHint": "Close $modalRouteName",
"keyboardKeyShift": "Shift"
}