blob: 8b4083fba2db0c12152207a95999ab97d076f7c5 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"selectedRowCountTitleFew": "$selectedRowCount vybraté položky",
"selectedRowCountTitleMany": "$selectedRowCount items selected",
"openAppDrawerTooltip": "Otvoriť navigačnú ponuku",
"backButtonTooltip": "Späť",
"closeButtonTooltip": "Zavrieť",
"deleteButtonTooltip": "Odstrániť",
"nextMonthTooltip": "Budúci mesiac",
"previousMonthTooltip": "Predošlý mesiac",
"nextPageTooltip": "Ďalšia strana",
"previousPageTooltip": "Predchádzajúca stránka",
"showMenuTooltip": "Zobraziť ponuku",
"aboutListTileTitle": "$applicationName – informácie",
"licensesPageTitle": "Licencie",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow – $lastRow z $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow – $lastRow z približne $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Počet riadkov na stránku:",
"tabLabel": "Karta $tabIndex z $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 vybratá položka",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount vybratých položiek",
"cancelButtonLabel": "ZRUŠIŤ",
"closeButtonLabel": "ZAVRIEŤ",
"continueButtonLabel": "POKRAČOVAŤ",
"copyButtonLabel": "KOPÍROVAŤ",
"cutButtonLabel": "VYSTRIHNÚŤ",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "PRILEPIŤ",
"selectAllButtonLabel": "VYBRAŤ VŠETKO",
"viewLicensesButtonLabel": "ZOBRAZIŤ LICENCIE",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Vybrať hodiny",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Vybrať minúty",
"modalBarrierDismissLabel": "Odmietnuť",
"signedInLabel": "Prihlásili ste sa",
"hideAccountsLabel": "Skryť účty",
"showAccountsLabel": "Zobraziť účty",
"drawerLabel": "Navigačná ponuka",
"popupMenuLabel": "Kontextová ponuka",
"dialogLabel": "Dialógové okno",
"alertDialogLabel": "TBD",
"searchFieldLabel": "TBD",
"reorderItemToStart": "TBD",
"reorderItemToEnd": "TBD",
"reorderItemUp": "TBD",
"reorderItemDown": "TBD",
"reorderItemLeft": "TBD",
"reorderItemRight": "TBD",
"expandedIconTapHint": "TBD",
"collapsedIconTapHint": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "TBD"
}