blob: 62746e4a244b27fe8b0351c2b1c9d77c3c502118 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"selectedRowCountTitleFew": "Изабране су $selectedRowCount ставке",
"openAppDrawerTooltip": "Отворите мени за навигацију",
"backButtonTooltip": "Назад",
"closeButtonTooltip": "Затворите",
"deleteButtonTooltip": "Избришите",
"nextMonthTooltip": "Следећи месец",
"previousMonthTooltip": "Претходни месец",
"nextPageTooltip": "Следећа страница",
"previousPageTooltip": "Претходна страница",
"showMenuTooltip": "Прикажи мени",
"aboutListTileTitle": "О апликацији $applicationName",
"licensesPageTitle": "Лиценце",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow – $lastRow oд $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow – $lastRow oд приближно $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Редова по страници:",
"tabLabel": "$tabIndex. картица од $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "Изабрана је 1 ставка",
"selectedRowCountTitleOther": "Изабрано је $selectedRowCount ставки",
"cancelButtonLabel": "ОТКАЖИ",
"closeButtonLabel": "ЗАТВОРИ",
"continueButtonLabel": "НАСТАВИ",
"copyButtonLabel": "КОПИРАЈ",
"cutButtonLabel": "ИСЕЦИ",
"okButtonLabel": "Потврди",
"pasteButtonLabel": "НАЛЕПИ",
"selectAllButtonLabel": "ИЗАБЕРИ СВЕ",
"viewLicensesButtonLabel": "ПРИКАЖИ ЛИЦЕНЦЕ",
"anteMeridiemAbbreviation": "пре подне",
"postMeridiemAbbreviation": "по подне",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Изаберите сате",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Изаберите минуте",
"modalBarrierDismissLabel": "Одбаци",
"signedInLabel": "Пријављени сте",
"hideAccountsLabel": "Сакриј налоге",
"showAccountsLabel": "Прикажи налоге",
"drawerLabel": "Мени за навигацију",
"popupMenuLabel": "Искачући мени",
"dialogLabel": "Дијалог",
"alertDialogLabel": "TBD",
"searchFieldLabel": "TBD",
"reorderItemToStart": "TBD",
"reorderItemToEnd": "TBD",
"reorderItemUp": "TBD",
"reorderItemDown": "TBD",
"reorderItemLeft": "TBD",
"reorderItemRight": "TBD",
"expandedIconTapHint": "TBD",
"collapsedIconTapHint": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "TBD"
}