blob: 39c29e9630f46b1bf08b1047cb65b7ed2564793b [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Öppna navigeringsmenyn",
"backButtonTooltip": "Tillbaka",
"closeButtonTooltip": "Stäng",
"deleteButtonTooltip": "Radera",
"nextMonthTooltip": "Nästa månad",
"previousMonthTooltip": "Föregående månad",
"nextPageTooltip": "Nästa sida",
"previousPageTooltip": "Föregående sida",
"showMenuTooltip": "Visa meny",
"aboutListTileTitle": "Om $applicationName",
"licensesPageTitle": "Licenser",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow av $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow av ungefär $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Rader per sida:",
"tabLabel": "Flik $tabIndex av $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 objekt har markerats",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount objekt har markerats",
"cancelButtonLabel": "AVBRYT",
"closeButtonLabel": "STÄNG",
"continueButtonLabel": "FORTSÄTT",
"copyButtonLabel": "KOPIERA",
"cutButtonLabel": "KLIPP UT",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "KLISTRA IN",
"selectAllButtonLabel": "MARKERA ALLA",
"viewLicensesButtonLabel": "VISA LICENSER",
"anteMeridiemAbbreviation": "FM",
"postMeridiemAbbreviation": "EM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Välj timmar",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Välj minuter",
"modalBarrierDismissLabel": "Stäng",
"signedInLabel": "Inloggad",
"hideAccountsLabel": "Dölj konton",
"showAccountsLabel": "Visa konton",
"drawerLabel": "Navigeringsmeny",
"popupMenuLabel": "Popup-meny",
"dialogLabel": "Dialogruta",
"alertDialogLabel": "TBD",
"searchFieldLabel": "TBD",
"reorderItemToStart": "TBD",
"reorderItemToEnd": "TBD",
"reorderItemUp": "TBD",
"reorderItemDown": "TBD",
"reorderItemLeft": "TBD",
"reorderItemRight": "TBD",
"expandedIconTapHint": "TBD",
"collapsedIconTapHint": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "TBD"
}