blob: 9c2398557236ffa0a0efd382257a41e2a4da07a4 [file] [log] [blame]
{
"scriptCategory": "English-like",
"timeOfDayFormat": "HH:mm",
"openAppDrawerTooltip": "Buksan ang menu ng navigation",
"backButtonTooltip": "Bumalik",
"closeButtonTooltip": "Isara",
"deleteButtonTooltip": "I-delete",
"nextMonthTooltip": "Susunod na buwan",
"previousMonthTooltip": "Nakaraang buwan",
"nextPageTooltip": "Susunod na page",
"previousPageTooltip": "Nakaraang page",
"showMenuTooltip": "Ipakita ang menu",
"aboutListTileTitle": "Tungkol sa $applicationName",
"licensesPageTitle": "Mga Lisensya",
"pageRowsInfoTitle": "$firstRow–$lastRow ng $rowCount",
"pageRowsInfoTitleApproximate": "$firstRow–$lastRow ng humigit kumulang $rowCount",
"rowsPerPageTitle": "Mga row bawat page:",
"tabLabel": "Tab $tabIndex ng $tabCount",
"selectedRowCountTitleOne": "1 item ang napili",
"selectedRowCountTitleOther": "$selectedRowCount na item ang napili",
"cancelButtonLabel": "KANSELAHIN",
"closeButtonLabel": "ISARA",
"continueButtonLabel": "MAGPATULOY",
"copyButtonLabel": "KOPYAHIN",
"cutButtonLabel": "I-CUT",
"okButtonLabel": "OK",
"pasteButtonLabel": "I-PASTE",
"selectAllButtonLabel": "PILIIN LAHAT",
"viewLicensesButtonLabel": "TINGNAN ANG MGA LISENSYA",
"anteMeridiemAbbreviation": "AM",
"postMeridiemAbbreviation": "PM",
"timePickerHourModeAnnouncement": "Pumili ng mga oras",
"timePickerMinuteModeAnnouncement": "Pumili ng mga minuto",
"modalBarrierDismissLabel": "I-dismiss",
"signedInLabel": "Naka-sign in",
"hideAccountsLabel": "Itago ang mga account",
"showAccountsLabel": "Ipakita ang mga account",
"drawerLabel": "Menu ng navigation",
"popupMenuLabel": "Popup na menu",
"dialogLabel": "Dialog",
"alertDialogLabel": "TBD",
"searchFieldLabel": "TBD",
"reorderItemToStart": "TBD",
"reorderItemToEnd": "TBD",
"reorderItemUp": "TBD",
"reorderItemDown": "TBD",
"reorderItemLeft": "TBD",
"reorderItemRight": "TBD",
"expandedIconTapHint": "TBD",
"collapsedIconTapHint": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountZero": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOne": "TBD",
"remainingTextFieldCharacterCountOther": "TBD"
}