blob: d5cea7c1726f2560954464b36429f9831d0e8cb6 [file] [log] [blame]
စာ
ခါ
သိက္ခာ
သဒ္ဓါ
ညို
ထုံး
နေ
ပေါ
ဖျား
ကြေး
မွေး
မှု
ပတ္တာ
ထင်
ကြဉ်
ကော်
စင်္ကြံ
သင်္ဘော
ပသျှူး
မြွှာ
သျှောင်
ကောင်လေးတွေကျောင်းကိုသွားကြတယ်။
အိပ်ခန်းတံခါးကို
အိပ်ခန်းတံ⁠ခါးကို
အင်္ဝေ
အငွေ
ယောက်ျား
ကျွန်ုပ်
ဝါကျ
ဂိမှာန်
ဥယ‌ျာန
က္လ
ကျ္လပ်
နိယ္အ်