blob: e7daf214735f89d4d7cee39d9003bfa73448758a [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11702