blob: cf676beb0b6e2500c8118bf9adbe12fc34a0a84a [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11652