blob: 09d6e2ef031d82fb863c2d5935572cb5223252c9 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11674