blob: 20dc30c6b403d0f2bcdf692f2486c1e4fdd7a0d3 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11631