blob: f526fcf299d22e830962269c7ac0d2c8a70f9c89 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11665