blob: 4116e1d5e3351fb4783d1b37b2fb52feffff8f61 [file] [log] [blame]
#define LIBUSB_NANO 11640